Dzielnica Wawer - Bank accounts

Bank accounts

Printer-friendly versionWersja PDF
Bank Handlowy S.A. w Warszawie

52 1030 1508 0000 0005 5003 2007
Rachunek bieżący jednostki budżetowej – dochody

 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek od posiadania psów
 • Opłata targowa
 • Oplata za użytkowanie wieczyste
 • Opłata administracyjna za czynności urzędowe
 • Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Opłata z tytułu nabycia nieruchomości
 • Opłata z tytułu dzierżawy składników majątku
 • Odsetki od nieterminowych wpłat

30 1030 1508 0000 0005 5003 2112 - Opłata Skarbowa
(Zgodnie z Ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
77 1030 1508 0000 0005 5003 2139 - Opłaty Komunikacyjne
52 1030 1508 0000 0005 5003 2104 - Opłaty za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych
86 1030 1508 0000 0005 5003 2171 - Opłaty alkoholowe
55 1030 1508 0000 0005 5003 2147 - Świadczenia rodzinne
33 1030 1508 0000 0005 5003 2155 - Zaliczka alimentacyjna
23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 - opłata za czynności geodezyjne (sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu).

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu