Dzielnica Wawer - "Czas dla rodzin" - program wsparcia dla rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej

Biuletyn Informacji Publicznej

"Czas dla rodzin" - program wsparcia dla rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej

Wersja do wydrukuWersja PDF
17.10.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  w partnerstwie z Fundacją A.R.T. od 01.11.2017 do 30.04.2019  realizuje projekt „Czas dla Rodzin”. 

Odbiorcy: 10 osób (9 K i 1M) osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem, korzystające  z pomocy społecznej; z rodzin wieloproblemowych; wielodzietnych; z osobami zależnymi; rodzice samotnie wychowujący dzieci; osoby z rodzin, które pozostają bez stałego zatrudnienia, mają niskie kwalifikacje.

-      W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb
i możliwości odbiorców
na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb, potencjałów i ścieżki udziału w projekcie :

  • konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, edukatorem rodziny
  • wsparcie przewodnika po rynku pracy;
  • indywidualne konsultacje ze specjalistami (np. w zakresie poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego w zależności od potrzeb rodziny)
  • warsztaty kompetencji społecznych,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • kursy i szkolenia zawodowe
  • Akademie Rodziny- zajęcia sportowe, edukacyjne, kulturalne i społeczne dla całej rodziny

-      bezpłatny bilet ZTM (karta miejska) na czas udziału w projekcie;

-      w trakcie zajęć warsztatowych zapewniamy opiekę nad dziećmi;

-      w czasie zajęć zapewniamy poczęstunek podczas przerwy kawowej;

-      zajęcia będą odbywać się na terenie Dzielnicy Wawer m.in. przy ul. Włókienniczej 54 (Falenica);

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO WM 2014- 2020 – 88 000,00zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny - Zapraszamy do udziału w rekrutacji (XI,XII.2017)

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Martyna Korzeniowska Zespół Wsparcia Społecznego

tel.: 22 872-03-85

martyna.korzeniowska@opswawer.waw.pl

                                                        

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer