Dzielnica Wawer - Budżet partycypacyjny - złóż projekt

Budżet partycypacyjny - złóż projekt

Wersja do wydrukuWersja PDF
15.01.2014

Już 20 stycznia w Warszawie rozpoczyna się budżet partycypacyjny!

Weź udział - zgłoś projekt do budżetu!

 Z budżetu Dzielnicy Wawer została wydzielona kwota 842.000 zł z podziałem  na 13 osiedli na realizację w 2015 roku zwycięskich projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.

O przeznaczeniu tej kwoty będą mogli zadecydować mieszkańcy Warszawy.

 Jak zadecydować o części budżetu dzielnicy?

1) możesz zastanowić się, co jest potrzebne w Twojej okolicy, przygotować i zgłosić projekt;

2) możesz podyskutować o złożonych projektach z ich autorami;

3) możesz zagłosować na te projekty, które wydadzą Ci się najciekawsze i najbardziej potrzebne.

 

Projekt do budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec Warszawy.

 Poniżej krok po kroku dowiesz się jak to zrobić.

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt w Dzielnicy Wawer powinieneś wiedzieć:

 • do dyspozycji mieszkańców przeznaczono 842.000 zł. na projekty lokalne,
 • Dzielnica Wawer została podzielona na 13 obszarów – osiedli,

 • granice poszczególnych obszarów/osiedli dostępne są w załączniku poniżej,
 • każde osiedle ma do dyspozycji w ramach budżetu partycypacyjnego kwotę 64.769 zł.,
 • zastanów się nad tym, co jest potrzebne dla społeczności, w której mieszkasz albo dla Twojej okolicy,
 • swój pomysł opisz na formularzu, który możesz pobrać poniżej, ze strony internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
 • oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu (pomocne informacje na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl),
 • poszukaj 15 osób, które wesprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia,
 • projekt, który opiszesz, musi spełniać kilka warunków:
 • musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2015 roku),
 • powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta (aby samodzielnie sprawdzić, czy dany teren pozostaje we władaniu m.st. Warszawy można skorzystać np. z serwisu mapowego m.st. Warszawy www.mapa.um.warszawa.pl).                   Dopuszcza się jednak możliwość realizacji projektów zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością Miasta tylko w przypadku dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

Nie dopuszcza się realizacji projektów:

 -  związanych z ponoszeniem przez m.st. Warszawa nakładów na rzecz nie stanowiącej jego własności,

 - na terenie stanowiącym własność  m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, chyba że obciążenie polega na korzystaniu z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.

 • musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom (więcej o tym, jakie to są zadania, możesz przeczytać na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl) ,
  • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji albo chcesz porozmawiać o potrzebach swojej okolicy, udaj się na specjalny dyżur konsultacyjny, na którym będziesz mógł także uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza. Terminy i miejsca dyżurów opublikujemy wkrótce.

Jakie projekty możesz zgłosić?

W ramach budżetu partycypacyjnego możesz zgłosić projekty o charakterze lokalnym, czyli takie które dotyczą potrzeb jednego osiedla.

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer życia: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienia latarni oraz pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, festyn itd.

W jakim terminie możesz zgłosić projekt?

Formularz z opisem pomysłu na projekt i wszystkimi potrzebnymi załącznikami złóż pomiędzy 20 stycznia a 9 marca 2014 r.:

 • przesyłając go listownie na adres Urzędu Dzielnicy (ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa) z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”,
 • składając go w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
 • przesyłając dokumenty na adres mailowy: wawer.budzetpartycypacyjny@um.warszawa.pl,
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz stworzyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszą wyrazić na to zgodę, podpisując specjalny formularz.

UWAGA!

 • Jeśli złożysz swój formularz do 16 lutego 2014 r. a będzie zawierał jakieś błędy, zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł poprawić je w ciągu 7 dni. Jeśli złożysz formularz po 16.02.2014 r. i będą w nim jakieś niedociągnięcia, nie będziesz mógł go już poprawiać, zatem warto projekty złożyć do połowy lutego.
 • Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jedną propozycję projektu.

Masz pytanie w sprawie budżetu partycypacyjnego w Wawrze? Zapytaj

 

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu