Dzielnica Wawer - IV Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Wersja do wydrukuWersja PDF
05.02.2019

Serdecznie zapraszamy na IV Sesję Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy , która odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 sala konferencyjna nr 115 (I piętro-łącznik).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 17).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 18).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 19).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ulica Latorośli) (druk nr 20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ulica Wojtyszki) (druk nr 21).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora SP nr 204 przy ulicy Bajkowej 17/21 (druk nr 22).
 9. Przedstawienie planów pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na rok 2019.
 10. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

Michał Żebrowski

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer