Dzielnica Wawer - Poprzyj budowę Mostu na Zaporze!

Poprzyj budowę Mostu na Zaporze!

Wersja do wydrukuWersja PDF
19.12.2015

Wawer i Wilanów wspólnie o Moście na Zaporze

Wspólne posiedzenie  komisji inwestycyjnych Rad Dzielnic Wawra i Wilanowa odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Wawer z inicjatywy Społecznego Komitetu na rzecz Budowy Mostu na Zaporze. Tematem była budowa mostu mającego łączyć dzielnice Wawer i Wilanów.

Relacja

Mieszkańcy Żoliborza nie chcą budowy mostu Krasińskiego. Protestują. Wawerczycy nie mieliby nic przeciw temu, aby zamiast niechcianego mostu na północy powstała trasa i most Na Zaporze.

Mieszkańcy naszej dzielnicy i jej władze samorządowe spodziewały się, że kolejnym po moście Północnym, później oficjalnie nazwanym mostem Marii Skłodowskiej-Curie, będzie most na południu, na wysokości Wawra. Mowa o trasie i moście Na Zaporze, dla których nie tak dawno opracowano studium wykonalności.

Co prawda będzie budowany most na południu, będący częścią składową Południowej Obwodnicy Warszawy, ale to przeprawa o zupełnie innym, zdecydowanie bardziej tranzytowym charakterze, w przeciwieństwie do Mostu na Zaporze, który planowany jest jako połączenie lokalne.  W przeciwieństwie do Żoliborzan Wawerczycy budowę lokalnej przeprawy przez Wisłę powitaliby jako krok w dobrym kierunku.

Już w 1998 r. ówczesny Zarząd Gminy Warszawa Wawer wydał decyzję o warunkach zabudowy dla mostu i trasy Na Zaporze. W 2004 r. co prawda Zarząd Dróg Miejskich zrezygnował z realizowania tej inwestycji, ale w 2008 r. stołeczne Biuro Drogownictwa i Komunikacji jednak zleciło opracowanie studium wykonalności tej trasy wraz z mostem.

Przewidywano wówczas, że trasa i most Na Zaporze połączyłyby Wilanów z Wawrem i byłyby przeprawą lokalną o dwóch dwupasmowych jezdniach w jednym wariancie i jednej jezdni i dwóch pasach w innym. Miałaby 6,8 km długości, chodniki i ścieżki rowerowe. Most mógłby być mostem podwieszonym lub na filarach.

Nad Traktem Lubelskim trasa byłaby poprowadzona estakadą, przechodziła w ul. Cylichowską i wpadała do ul. Zwoleńskiej. Szacowano wówczas koszt realizacyjny w wysokości od 570 do 690 mln zł.

Dziś można by zgodzić się na ograniczenie długości trasy Na Zaporze i szerokości pasa drogowego, a to by zmniejszyło koszty budowy, wywłaszczeń i skalę wyburzeń budynków. Przeprawa ta odciążyłaby most Siekierkowski, mocno już zatłoczony.

Przeniesienie tej inwestycji z północy na południe nie napotkałoby tak silnego oporu społecznego, gdyż nowa trasa przyczyniłaby się do rozwiązania problemów komunikacyjnych dzielnicy, nie burząc istniejącego układu urbanistycznego, bo Wawer to jednak nie Żoliborz. Na inwestycji zyskałyby także sąsiednie dzielnice, przede wszystkim Wilanów, ale także Praga Południe i Wesoła.  

Więcej o projekcie mostu 

Strona zwolenników budowy mostu na FB 

Zachęcamy do poparcia inicjatywy! Podpisz petycję!


Najważniejsze relacje medialne, które pojawiły się w związku z inicjatywą mieszkańców:

Rozmowa z burmistrzem dzielnicy Łukaszem Jeziorskim w TVP Warszawa 

TVP Warszawa - Kurier Warszawski 

TVP Warszawa - Kurier Warszawski, X 2016

TVP Warszawa - Kurier Warszawski, X 2016, II, 10 min 42 sek. 

Gazeta Wyborcza 

TVN Warszawa 

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Oceń pracę urzędu Ocen pracę urzędu