Dzielnica Wawer - Rada Dzielnicy Wawer wybrała nowego zastępcę burmistrza

Rada Dzielnicy Wawer wybrała nowego zastępcę burmistrza

Wersja do wydrukuWersja PDF
15.09.2020

Podczas XXIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy rozwiązana została koalicja KO ze Stowarzyszeniem Razem dla Wawra w związku z czym, ze stanowiska zastępcy burmistrza odwołany został Jacek Wiśnicki. Nowym koalicjantem został Klub Radnych Samorząd Wawer. W głosowaniu Rady Dzielnicy nowym zastępcą burmistrza został Łukasz Jeziorski.

W związku z nowymi wyzwaniami wynikającymi z załamania gospodarczego potrzebujemy doświadczonego w zarzadzaniu samorządem partnera. Od koalicjanta oczekujemy wsparcia w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania urzędu i rozwoju dzielnicy.” – mówi Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer

Po niemal półtora roku współpracy Koalicji Obywatelskiej i Stowarzyszenia „Razem dla Wawra” na rzecz mieszkańców Wawra, nadszedł moment, w którym różnice zdań nie pozwalają na dalszą współpracę we wspólnej sprawie.

Dla Koalicji Obywatelskiej kluczowy jest stały rozwój dzielnicy pod względem infrastruktury, edukacja i zdrowie psychiczne, a także usprawnienie funkcjonowania urzędu w zakresie realizacji zadań na rzecz mieszkańców. Zawiązanie koalicji ze Stowarzyszeniem „Razem dla Wawra” miało na celu poprawę pracy wydziału architektury, a także zintensyfikowanie prac na rzecz ładu przestrzennego.  Poziom skuteczności realizacji celów w poszczególnych obszarach sprawia, że dalsza współpraca jest niemożliwa.

Bardzo chciałbym podziękować za dobrą współpracę wewnątrz zarządu Jackowi Wiśnickiemu, który dopełniał nasz zespół swoją wiedzą i zaangażowaniem. Życzę dalszych sukcesów i satysfakcji  z kolejnych projektów.” –podkreśla burmistrz WawraŁukasz Jeziorski

Ukończył studia wyższe na kierunku zarządzanie w administracji publicznej, a także dla ugruntowania zawodowego doświadczenia odbył studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Akademii Leona Koźmińskiego. W ciągu 20 lat pracy odbył liczne szkolenia i kursy m.in. z zakresu administracji samorządowej, zamówień publicznych, zarządzania kadrami.

Przez 20 lat pracował na różnych stanowiskach w wawerskim samorządzie, przechodząc przez kolejne szczeble funkcji służbowych (od młodszego referenta w Zespole Radców Prawnych Urzędu Gminy Warszawa - Wawer do naczelnika Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wawer), był z-cą burmistrza Dzielnicy Wawer w latach 2013-2014 (odpowiedzialny za wydziały: architektury, ochrony środowiska, informatyki, obsługi mieszkańców, administracyjno-gospodarczy) burmistrzem Dzielnicy Wawer w latach 2014-2018 (odpowiedzialny za wydziały: budżetowo-księgowy, zamówień publicznych, oświaty, inwestycji, kadr i prawny). Ostatnio był z-cą dyrektora OSiR Wawer.

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu