Dzielnica Wawer - XLII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wersja do wydrukuWersja PDF
12.04.2018

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XLII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018r w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 17:00
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Przedstawienie Projektu pt. ,,Ochotnicy Warszawscy” – rozwój wolontariatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego  Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok (druk nr 187).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania  z działalności za 2017 rok Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.  (druk nr 188)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za 2017 rok. (druk nr 189)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za 2017 rok.  (druk nr 190)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. (druk nr 191)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (druk nr 192)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie zmiany uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego.   (druk nr 193).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 194)
 12. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

  

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer