Dzielnica Wawer - XLIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wersja do wydrukuWersja PDF
17.05.2018

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XLIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 23 maja 2018r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 17:00
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego  Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok (druk nr 198).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ul. Chodzieskiej (druk nr 199)
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( druk nr 196)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy (druk nr 197)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 200)
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy (druk nr 201)
9. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer