Dzielnica Wawer - XXIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

XXIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wersja do wydrukuWersja PDF
16.09.2020

Informujemy iż w dniu 21 września 2020 r. o godzinie 18:00. odbędzie się XXIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy.

Posiedzenie Sesji realizowane będzie w formie posiedzenia łączonego. Na sali widowiskowej przy ul. Żegańskiej 1A w Wawerskim Centrum Kultury przebywać będą członkowie Rady Dzielnicy, Zarząd oraz pracownicy urzędu. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu za pośrednictwem łącza zdalnego.

TRANSMISJA SESJI RADY

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul i Zbytki.  (druk nr 124)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód - część II. (druk nr 125)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. (druk nr 126)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. (druk nr 127)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (Druk nr 138)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (Druk nr 139)
 9. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż w związku z reżimem sanitarnym w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, posiedzenie sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 21 września 2020 r. o godzinie 18:00 realizowane będzie w formie posiedzenia łączonego.

 1. Na sali widowiskowej przy ulicy Żegańskiej 1A w Wawerskim Centrum Kultury przebywać będą członkowie Rady Dzielnicy, Zarząd oraz pracownicy urzędu.
 2. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu za pośrednictwem łącza zdalnego.
 3. Mieszkańcy chcący zabrać głos w trakcie obrad proszeni są o zgłoszenie tego faktu do dnia 21 września do godz. 15:00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer druku, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuścicie Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku  oraz treści wypowiedzi.

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu