Dzielnica Wawer - "Zima w mieście" 2018 w Wawrze

Biuletyn Informacji Publicznej

"Zima w mieście" 2018 w Wawrze

Wersja do wydrukuWersja PDF
07.11.2018

Szanowni Państwo,

Pierwszy etap rekrutacji na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019” został zakończony. Osoby zainteresowane wypoczynkiem podczas ferii, które nie wzięły udziału w rekrutacji w terminie 14 stycznia 2019r. - 16 stycznia 2019r. do godz. 11.00 za pośrednictwem systemu zgłoszeń https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Natomiast jeśli kandydat nie wziął udziału w rekrutacji, a wyraża chęć uczestniczenia w akcji „Zima w Mieście 2019”, winien udać się do feryjnej placówki edukacyjnej, posiadającej wolne miejsca. Rekrutacja na wolne miejsca trwa od 25 stycznia 2019r. do końca trwania ferii. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku, kandydat jest zobowiązany podpisać/ złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie.

W ramach Programu feryjne placówki edukacyjne, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu, w godz. 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewnią opiekę nad najmłodszymi. W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie w wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat w feryjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. 

Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach feryjnych zajęć specjalistycznych mieszczących się w Wawerskim Centrum Kultury (http://www.wck-wawer.pl/), Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer (http://bibliotekawawer.pl/nowa/) oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer (http://osir-wawer.warszawa.pl).

Szczegółowe informacje oraz harmonogramy zamieszczone są pod linkiem http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zasady-rekrutacji-harmonogramy-placowki-ogolnodostepne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warszawskim Programie „Zima w Mieście 2019” w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Szanowni Państwo,

wzorem lat ubiegłych zapraszamy do udziału w Warszawskim Programie „Zima w Mieście 2019”  w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Poniżej prezentujemy listę Feryjnych Placówek Edukacyjnych, które wezmą udział w Programie  w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.

Zapisy uczestników prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną podane w terminie późniejszym. 

lp

Nazwa placówki

Adres

Telefon

 

1

Szkoła Podstawowa nr 76

im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych

ul. Poezji 5

04-994 Warszawa

022/ 872 92 71

 

2

Szkoła Podstawowa nr 86

im. Bronisława Czecha

ul. Koryncka 33

04-686 Warszawa

022/ 812 01 28

 

3

Szkoła Podstawowa nr 109

im. Przygodna 2

ul. Przygodna 2

03-991 Warszawa

022/ 277 11 23

 

4

Szkoła Podstawowa nr 124

im. Stanisława Jachowicza

ul. Bartoszycka 45/47

04-923 Warszawa

022/ 872 91 18

 

5

Szkoła Podstawowa nr 128

im. Józefa Niećki

ul. Kadetów 15

03-987 Warszawa

022/ 671 93 87

 

6

Szkoła Podstawowa nr 138
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Józefa Horsta

ul. Pożaryskiego 2

04-703 Warszawa

022/ 277 11 19

 

7

Szkoła Podstawowa nr 204

im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich

ul. Bajkowa 17/21

04-855 Warszawa

022/ 615 58 83

 

8

Szkoła Podstawowa nr 218

im. Michała Kajki

ul. Michała Kajki 80/82

04-628 Warszawa

022/ 812 03 93

 

 

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer