Dzielnica Wawer - Zapisz się do newslettera

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Korzystanie z usług "Newsletter" jest dobrowolne i bezterminowe
  • W celu świadczenia usługi "Newsletter" administrator pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Urzędu m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 3/5.
  • Dane osobowe (w postaci adresów e-mail) przetwarzane są przez Urząd Dzielnicy Wawer wyłącznie w celu realizacji usługi "Newsletter". Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
  • Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi "Newsletter".
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer