Dzielnica Wawer - Michalinki - decyzja Nr 50/217 - budowa sieci wodociągowej (AWI)

Biuletyn Informacji Publicznej

Michalinki - decyzja Nr 50/217 - budowa sieci wodociągowej (AWI)

Wersja do wydrukuWersja PDF
09.05.2017

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 50/2017 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej DN 100mm, Lca 95m w ul. Michalinki na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Derkaczy do przewidzianego do budowy ciagu osiedlowego w rejonie posesji nr 10-10b; DN 80mm Lca 50m w ciągu osiedlowym (Michalinki 10-10b) na odcinku od przewidzianego do budowy przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Michalinki do hydrantu za ostatnim przyłączem wodociągowym do budynku na terenie Osiedla Falenica na terenie działek ew. Nr: 54, 60/2, 9/2, 48/5 z obrębu 3-12-98 oraz na części działek ew. Nr: 48/4, 48/3, 48/1, 48/2, 47/8, 47/11, 47/19, 47/5, 47/8, 47/10 z obrębu 3-12-98 w Warszawie. (AWI)

Załączniki: 
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer