Dzielnica Wawer - Ogłoszenie konkursu na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych z terenu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych z terenu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Wersja do wydrukuWersja PDF
22.11.2012

UCHWAŁA NR 983/2012
ZARZĄDU DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2013 roku

Załączniki: 
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer