Dzielnica Wawer - Budżet partycypacyjny 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet partycypacyjny 2019

Wersja do wydrukuWersja PDF

Dyzury konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na dyżury konsultacyjne, podczas których pracownicy pomogą wypełniać wnioski do budżetu partycypacyjnego.

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1

11 i 18 grudnia 2017 r. 16.00-18.00

8 i 15 stycznia 2018 r. 16.00- 18.00

Pokoje:

306 – kultura, sport, rekreacja

203 – ochrona środowiska

210 – inwestycje

212 – infrastruktura drogowa

Prezentacja nt. inwestycji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Prezentacja - spotkanie otwarcia - Budżet partycypacyjny 2019

Poniżej przedstawiamy formularze na etap zgłaszania pomysłów 

  • Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego pdf i .doc 
  • Lista osób popierających projekt do budżetu partycypacyjnego  pdf i .doc
  • Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców pdf i .doc
  • Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem nieposiadającego numeru PESEL o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pdf i .doc
  • Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 pdf i .doc

Pliki będą też do pobrania na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/materia-y-do-pobrania

 

Zarząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na podstawie rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Uchwałą nr 1763/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., zatwierdził szczegółowe zasady przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na rok 2019. – uchwała

1. Podział Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  na obszary

 

2. Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok  

3. Definicja ogólnodostępności 

Ogólnodostępność obiektów na otwartym terenie - jest spełniona jeżeli z obiektu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać w następujących przedziałach czasowych:

  1. W dniu powszednie: co najmniej od zakończenia zajęć dydaktycznych do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
  2. W soboty, niedzielę, ferie oraz wakacje co najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00

Ogólnodostępność sprzętu: sprzęt uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli służy prowadzeniu zajęć w ramach projektu lub możliwe jest jego użytkowanie przez każdego chętnego mieszkańca zgodnie z instrukcją i na zasadzie wypożyczenia po podpisaniu stosownej umowy.

Potrzeba zakupu sprzętu w  danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem możliwości wykorzystania istniejących zasobów.

Jeżeli występuje potrzeba zakupu sprzętu to po zrealizowaniu projektu należy sprzęt oddać do dyspozycji Urzędu Dzielnicy.

Wszystkie zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności (dopisano ograniczona liczba miejsc) będą odbywać się za pośrednictwem pracowników urzędu lub jego jednostek organizacyjnych


Uchwała Zarządu Dzielnicy Wawer o powołaniu Zespołu


Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszamy Państwa na kolejne  spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 godzina 17.30. 
 

Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Uwaga zmiana terminu spotkania! Zapraszamy Państwa na  spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. które odbędzie się 9 listopada 2017 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 godzina 17.30.   Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. które odbędzie się 26 października 2017 r. w Wawerskim Centrum Kultury ul. Żegańska 1 a, sala 49, godzina 17.30.  W trakcie spotkania przewidujemy szkolenie prowadzone na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej z zakresu działalności Zespołu. Wybierzemy przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Jeżeli czas nam pozwoli rozpoczniemy prace nad regulaminem pracy Zespołu.

CO NOWEGO W PIĄTEJ EDYCJI?

Spotkania otwarcia przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów. W każdej dzielnicy, 30 listopada 2017 roku, odbędą się spotkania, na których pracownicy urzędu wyjaśnią zasady budżetu partycypacyjnego oraz przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata.

Bardziej przyjazne papierowe formularze. Formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól.

Zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów. Na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym).

Możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu. Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu.

Wprowadzanie zmian wspólnie z pracownikami urzędu. Na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu. Nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów.

Wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu. Realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób, które oddały ważny głos w danym obszarze.

Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Regulamin budżetu partycypacyjnego 2019 

 

HARMONOGRAM:

 spotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku

zgłaszanie pomysłów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku

weryfikacja zgłoszonych projektów – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku

dyskusje o pomysłach – od 26 lutego do 18 marca 2018 roku

odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25 maja 2018 roku

głosowanie na pomysły – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku

ogłoszenie wyników głosowania – do 13 lipca 2018 rokuPokaż okno Facebooka przy fokusie
Pokaż okno newslettera przy fokusie

Newsletter

Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

Zapisz się

warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer