Dzielnica Wawer - Podział kompetencji

Podział kompetencji

Wersja do wydrukuWersja PDF

UCHWAŁA Nr  18/2018

ZARZĄDU DZIELNICY WAWER

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 11 grudnia 2018 r.

 

 

w sprawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Dzielnicy Wawer

 m.st. Warszawy

 

Na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. ( Dz. U. Woj. Maz. z 2018r. poz.8814), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się podział zadań pomiędzy członków Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy poprzez powierzenie im nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w następujący sposób:

 

1)      Burmistrzowi  Dzielnicy – Norbertowi Szczepańskiemu  podlegają:

a)      Wydział Budżetowo-Księgowy,

b)      Wydział Obsługi Mieszkańców,

c)      Wydział Obsługi Rady Dzielnicy,

d)     Wydział Organizacyjny,

e)      Wydział Oświaty i Wychowania,

f)       Wydział Prawny i Kadr,

g)      Zespół Zamówień Publicznych,

h)      Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej.

W zakresie nadzorowanych spraw Burmistrz współpracuje z komisjami Rady Dzielnicy.

2)      Zastępcy  Burmistrza Dzielnicy – Leszkowi Baraniewskiemu podlegają:

a)      Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

b)      Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń,

c)      Wydział Informatyki,

d)     Wydział Inwestycji,

e)      Wydział Infrastruktury,

f)       Wydział Promocji, Kultury i Sportu.

 

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z komisjami Rady Dzielnicy.

 

3)      Zastępcy Burmistrza Dzielnicy – Jackowi Wiśnickiemu podlegają:

a)      Wydział Architektury i Budownictwa,

b)      Wydział Ochrony Środowiska,

c)      Wydział Nieruchomości,

d)     Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń,

e)      Wydział Zasobów Lokalowych.

 

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z komisjami Rady Dzielnicy.

            2. Ustala się podział zadań w zakresie współpracy z delegaturami Biur Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer  w następujący sposób:

1)      Zastępca Burmistrza Dzielnicy – Leszek Baraniewski współpracuje z

Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wawer

 

2)      Zastępca  Burmistrza Dzielnicy – Jacek Wiśnicki  współpracuje z

Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer.

           

Ustala się podział zadań w zakresie współpracy z dzielnicowymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w następujący sposób:

1)      Burmistrz Dzielnicy – Norbert Szczepański:

a)      Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty,

b)      Placówki oświaty i wychowania,

c)      Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.

2)      Zastępca Burmistrza Dzielnicy – Leszek Baraniewski:

a)      Biblioteka Publiczna,

b)      Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer,

c)      Wawerskie Centrum Kultury.

3)      Zastępca Burmistrza Dzielnicy – Jacek Wiśnicki :

a)      Ośrodek Pomocy Społecznej,

b)      Specjalistyczna Poradnia Rodzinna.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu