Dzielnica Wawer - Społeczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zakres działania

a) sprawy związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną

w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;

b) sprawy z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;

c) inicjowanie założeń programu ochrony zdrowia polityki społecznej i prorodzinnej, jego zaopiniowanie i przedłożenie rekomendacji do przyjęcia przez Radę,

d) sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Skład komisji:

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer