Warszawa, Polska

3 °C

30.04.2017 /
11:07
3zdjecia

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczeństwo

Wersja do wydrukuWersja PDF

Jak działa miasto - Bezpieczeństwo  

Zadania delegatury oraz schemat organizacyjny Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Poradniki i porady w zakładce "Zarządzanie kryzysowe"


STOP pożarom traw!

"Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby.

Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami karnymi.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż­nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa­rów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sank­cje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

źródło: bezpieczna.um.warszawa.pl


Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!!

 

W Warszawie znakowanie rowerów możliwe jest już od 2010 roku. Dzięki unikatowemu oznaczeniu, po odnalezieniu roweru przez policję, będzie można udowodnić, że pochodzi on z kradzieży oraz odnaleźć właściciela. 

Jak informuje Policja znakowanie polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikroudarowa technologia "engrawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Działania prowadzone są na terenie jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Na wyposażeniu stołecznych jednostek policji będą 82 engrawery, zakupione przez Miasto st. Warszawę za przeszło 10 tys. zł.

 Terminy znakowania na terenie Wawra i Wesołej:

KP Wawer, ul. Mrówcza 210 -poniedziałek-piatek, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 603 23 19.

KP Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku -  wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 603 24 21.


Do pobrania: Ulotka "Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower"Konkurs filmowy "Senior kontra oszust"

"Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicach Wawer i Wesoła oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zapraszają do udziału w konkursie pn. „Senior kontra oszust".

Konkurs skierowany jest do osób zrzeszonych w klubach seniora i dziennych domach pomocy społecznej.

Został objęty patronatem przez Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 16.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

Każda grupa uczestnicząca w konkursie przygotowuje film na temat oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”.

Ideą konkursu jest zapobieganie oszustwom, których ofiarami padają najczęściej osoby starsze."

"Konkurs ma charakter dzielnicowy – obejmuje dzielnice Praga-Południe i Wawer.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji w regulaminie konkursu oraz pod nr tel.: 22 443 54 93."

Źródło: bezpieczna.um.warszawa.pl

Na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl udostępniono do pobrania:


Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Pokaż okno newslettera przy fokusie

Newsletter

Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

Zapisz się

warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer