Dzielnica Wawer - Budżet obywatelski 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet obywatelski 2020

Wersja do wydrukuWersja PDF

Wyniki weryfikacji projektów 

Dostępne są wyniki weryfikacji projektów, złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.  Projektodawcy otrzymają maila z wynikiem weryfikacji.

Projekty  można przejrzeć na stronie:


Nowością w tej edycji jest ujednolicenie zasad ogólnodostępności projektów składanych w ramach budżetu obywatelskiego: 

Zgłaszane pomysły muszą umożliwiać mieszkańcom bezpłatne korzystanie z efektów ich realizacji.

Dodatkowo projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty

lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych  lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń.

W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji,  w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia  i zakończenia oraz kryteria naboru.

Harmonogram 

Do Państwa dyspozycji na rok 2020 Miasto przeznacza:

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski na poziomie ogólnomiejskim: 24 933 409,00 zł.

Limit na projekt 4 986 681,80 zł.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Wawer: 2 493 341,00 zł.

Limit na projekt 498 668,20 zł.

Lokalizacje projektów

Projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania, czyli m.in.:

  •  prawo rzeczowe (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
  •  trwały zarząd
  •  ograniczone prawo rzeczowe (np. służebność)
  •  stosunek zobowiązaniowy (np. najem, dzierżawa, użyczenie)

Podział na projekty na poziom ogólnomiejski i dzielnicowy.

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które:

obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy

lub obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Pomysły dzielnicowe to takie, które obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym (Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy).

Formularz składania projektu do budżetu obywatelskiego_pdf

Formularz składania projektu_word

Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego_word

Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego_pdf

Zgoda autora na wykorzystanie utworu_pdf

Zgoda autora na wykorzystanie utworu_word

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer