Dzielnica Wawer - Budżetowo-Księgowy

Budżetowo-Księgowy

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 401

e-mail: wawer.wbk@um.warszawa.pl
tel: 22 4436830

Jolanta Jesiotr
Główny Księgowy Dzielnicy Wawer

e-mail: jjesiotr@um.warszawa.pl

Godziny przyjęć mieszkańców:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo – Księgowego dla Dzielnicy należy w szczególności:

•opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy,

•prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy,

•prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo – księgowej Dzielnicy,

•sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy,

•prowadzenie windykacji należności m.st. Warszawy.

 

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika

Numer kontaktowy: 22 44 30 900 bądź 22 44 30 901

Ul. Obozowa 57  01- 161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika

Numer kontaktowy: 22 44 30 900 bądź 22 44 30 901

Ul. Obozowa 57 01 -161 Warszawa

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

 

Jednocześnie informujemy, iż wpłat można dokonywać również w kasach Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie.

Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu