Dzielnica Wawer - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zakres działania:

a) sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem placówek oświaty i wychowania

w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,

b) opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych  placówek oświaty i wychowania,

c) sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem placówek kultury w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;

d) opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych powyższych placówek,

e) działania zmierzające do aktywnego promowania dzielnicy,

f) opiniowanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych

g) sprawy związane z rozwojem sportu, turystyki i rekreacji z zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m. st. Warszawy,

h) opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych obiektów sportowych na terenie Dzielnicy,

i) aktywizacja osób 50+ do czynnego uprawiania sportu,

j) popularyzacja sportu wśród mieszkańców dzielnicy,

k) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i kultury fizycznej,

l) opiniowanie i wspieranie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych w dzielnicy,

ł) wspieranie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej na terenie dzielnicy,

m) tworzenie warunków do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne,

n) rozwój sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, oraz organizowanie zawodów szkolnych na terenie dzielnicy,

o) współpraca  z Biurem Sportu i OSiR - em w zakresie programów sportowych na terenie dzielnicy.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer