Dzielnica Wawer - Miejsce Aktywności Lokalnej

Miejsce Aktywności Lokalnej

Wersja do wydrukuWersja PDF

Co to jest MAL

To różnego typu miejsca, które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną. Sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

Miejsca te wspierają lokalne działania bezpłatnie.

MAL-e to przestrzeń do lokalnych działań – przez cały rok!     

   

Miejsca aktywności lokalnej (MAL) działają z uwzględnieniem następujących wartości:

Lokalność - miejsce sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, wspólnemu działaniu, włącza się w życie okolicy

Elastyczność - miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów oraz mieszkańcy mają wpływ na program miejsca

Współpraca miejsce aktywnie współpracuje z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rzecz sąsiedztwa

Otwartość miejsce jest otwarte dla każdego mieszkańca, działa zgodnie z zasadą tolerancji i poszanowania indywidualności każdej osoby, kieruje się wartościami obywatelskimi i demokratycznymi  oraz propaguje postawy prospołeczne i służy integracji całej społeczności lokalnej

Jak korzystać z mal-u jako mieszkaniec

Wybierz miejsce w którym chcesz się spotkać z sąsiadami skontaktuj się z koordynatorem Mal-u wpisanego do Spółdzielni Kultury

http://spoldzielniakultury.waw.pl/znajdz-mal - pod zakładka Wawer znajdziesz wszystkie działające MAL-e na terenie Dzielnicy Wawer.


                                                                                                                                    

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu