Dzielnica Wawer - Oświaty

Oświaty

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zakres działania:

a)      sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem placówek oświaty i wychowania; w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;

b)      opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych placówek oświaty i wychowania;

c)      inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie działań związanych z możliwością wykorzystania przez Dzielnicę funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w ramach działania komisji;

d)     opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku budżetowym w zakresie komisji.

Skład komisji: 

  1. Helena Kroszczyńska – Przewodnicząca Komisji
  2. Agnieszka Wójcik – Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Joanna Buczyńska
  4. Marcin Kurpios
  5. Sandra Spinkiewicz
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu