Dzielnica Wawer - Rada Seniorów w Dzielnicy Wawer

Rada Seniorów w Dzielnicy Wawer

Wersja do wydrukuWersja PDF

Rada Seniorów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Rada została utworzona Uchwałą Nr 58/XIX/2016 Rady Dzielnicy  Wawer  m. st. Warszawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w sprawach dotyczących seniorów, w szczególności związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej na terenie Dzielnicy.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

- monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;

- pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;

- tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz

  podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;

- przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów;

- współpraca z Warszawską Radą Seniorów.

 Przewodniczący Rady: pani Urszula Stanowska  (tel. 501 026 907)

  

W skład Rady Seniorów wchodzą:

1. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy: pan Jacek Sadomski,

2. Przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego: pan Andrzej Tomaszczyk,

3. Przedstawiciel Rady Dzielnicy: pani radna Hanna Chodecka,

4. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy:

- pani Bożena Smolarek,

- pani Joanna Smolińska,

- pani Wiesława Piotrowska,    

- pani Elżbieta Klejment  

- pani Dorota Rola-Wimmer,

- pani Liliana Owies,

- pani Anna Wenda-Kuderska,  

- pani Barbara Hawliczek,     

- pani Janina Żórawińska,   

- pan Cezary Konopka – Przewodniczący Rady

Siedziba Rady Seniorów

Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Żegańska 1,

04-713 Warszawa

e-mail: wawer.seniorzy@gmail.com  


Informacje o bieżącej działalności Rady Seniorów:

Profil na Facebooku  Wawerska Rada Seniorów https://www.facebook.com/WawerskaRadaSeniorow/

http://www.wrs.waw.pl/p,86,rada-seniorow-dzielnicy-wawer


  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu