Dzielnica Wawer - Smog w Warszawie

Smog w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Dotacje do 100 proc. na wymianę pieców!

Warszawa udziela dotacji na nowych, bardziej atrakcyjnych zasadach na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową. Od 23 października 2019 r. ruszył nabór nowych wniosków!

Zlikwiduj kopciucha 

Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. „kopciucha” na:

  • instalację pompy ciepła,
  • instalację ogrzewania elektrycznego.
  • przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej,
  • piece gazowe,

 Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha mogą również otrzymać środki na:

  • odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
  • wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

To rozwiązanie jest nowością, szczególnie korzystną dla wnioskodawców. Wysokość dotacji uzależniona jest od efektu ekologicznego.

Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni znajdują się tutaj.

Im szybciej, tym korzystniej. Najbardziej atrakcyjne  kwoty dotacji przewidziane są dla wniosków złożonych  w 2019 i 2020 r. – dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów inwestycji. Później, w 2021 r. wysokość dotacji będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%.

Wniosek o dotację można złożyć w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (pl. Bankowy 2, piętro 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00). 

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.).

Pobierz formularz wniosku o udzielenie dotacji na modernizację źródła ogrzewania.

Pobierz wskazówki, jak uzyskać dotację w 6 krokach

Dodatkowe informacje i dokumenty dostępne są tutaj.

Pamiętaj!

Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno niespełniający wymogów klasy 3, 4 lub 5.

Do końca 2027 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

 Zachęcamy do wykonywania termomodernizacji budynków, informacje dostępne są http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/#

 Więcej informacji

 

Niska emisja w dzielnicy Wawer - raport

 

 

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Wawrze

 

Wymiana „kupciuchów” w wawerskich budynkach komunalnych

Dzielnica konsekwentnie prowadzi wymianę nieekologicznych pieców w budynkach komunalnych by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.  Wawerski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami planuje by do końca 2019 roku 75 proc.  lokali mieszkalnych w zasobach kumunalnych doposażonych było w piece spełniające wymogi  uchwały antysmogowej.  ZGN Wawer w wykonuje także dokumentacje projektowe dla budynków w których w 2020 r. dokona wymiany bezklasowych urządzeń na urządzenia gazowe.

W związku z  wytycznymi Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w sprawie wymiany kopciuchów oraz biorąc pod uwagę brak możliwości technicznych montowania ciężkich kotłów spełniających wymogi ekoprojektu w wielu lokalach została dokonana ponowna analiza możliwości doposażenia budynków w gaz. ZGN Wawer będzie występował  do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej o środki finansowe na doposażenie w instalację gazu lub pompy ciepła wraz z termomodernizacją dla 118 lokali mieszkalnych.

Przypominamy i informujemy o uchwale antysmogowej i zachęcamy do wymiany pieców

http://wawer.warszawa.pl/pl/news/kalendarze-antysmogowe-trafiaja-do-mieszkancow

 

Wawer wolny od smogu – informacja i pomoc w uzyskaniu dofinansowania w urzędzie, ekoedukatorzy w Urzędzie Dzielnicy

http://www.wawer.warszawa.pl/pl/news/doradztwo-ekologiczne-w-urzedzie-dzielnicy

 

Dofinansowanie do modernizacji nieekologicznych pieców

http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje

 

Program dopłata do rachunków za energię „zielone wsparcie”

http://zielona.um.warszawa.pl/pilota-owy-program-os-onowy-zielone-wsparcie  http://wawer.warszawa.pl/pl/news/dofinansowanie-do-rachunkow-za-ogrzewanie

 

Kampania na rzecz czystego powietrza #OddychajWarszawo

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/oddychajwarszawo-dzia-amy-dla-czystego-powietrza

 

Warszawa działa na rzecz poprawy jakości powietrza

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-poprawia-jako-powietrza

http://zielona.um.warszawa.pl/powietrze

 

Program rządowy „Czyste powietrze” 

http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

 

 

Aktualna jakość powietrza

Stacja pomiarowa przy ul. Bajkowej 17/21 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/10956

 

Warszawski Indeks Powietrza  

http://wip.um.warszawa.pl/

Monitoring jakości powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

Aplikacja 19115 

https://warszawa19115.pl/

 

Czujniki airly 

https://airly.eu/map/pl/#latitude=52.16471&longitude=21.08311&id=3388

 

 

Przepisy prawa

Uchwała antysmogowa województwa mazowieckiego 

https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

 

Uchwała w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy  

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DB4CAC14-76A0-4487-B4D0-A7C7F25D829F,frameless.htm

 

Uchwała w sprawie wykonania Uchwały Nr XXI/522/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4226BD19-AEE4-493A-9C5F-DEFFA5E6F301,frameless.htm

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie m.st. Warszawy do opracowania „Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie do 2030 roku”

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/86C62363-60F9-4B11-ACBF-1D71B28D3BEB,frameless.htm

 

Poradniki

Broszura informacyjna 

http://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/BROSZURAwszystko.pdf

Poradnik dobrej energii

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/infrastruktura.um.warszawa.pl/files/energosztuczki_-_poradnik_dobrej_energii.pdf

 

Kalkulator energetyczny

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/kalkulator-energetyczny

 

Różne informacje dot. ochrony środowiska i klimatu

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/zielony-klimatekologiczne-zachowania/nauka-o-klimacie-quizy

 

Poradnik dot. niskiej emisji  

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/przeciwdzia-anie-niskiej-emisji-na-terenach-zwartej-zabudowy-mieszkalnej

http://smog.helios-edukacja.pl/images/NISKA_EMISJA.pdf

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu