Dzielnica Wawer - Nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja PDF

p.o. Naczelnika: Magdalena Nowak tel. 22 443-70-17


Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno – Biurowej

Joanna Wieczorek - Błażejczyk tel. 22 443-70-10 ( prowadzenie sekretariatu)


Referat Gospodarowania Mieniem Nieruchomym

Kierownik: Małgorzata Oleszczuk tel. 22 443-70-16 ( pierwokup nieruchomości, przetargi, scalenia nieruchomości)

    Paweł Kaszuba tel. 22 443-69-69 ( zgody właścicielskie na wycinkę drzew, umowy liniowe, służebność gruntowa)

    Urszula Wysocka tel. 22 443-70-09 (regulacja i prowadzenie spraw sądowych dla m.st. Warszawy)

          

 Referat Gruntów i Użytkowania Wieczystego

Kierownik: Katarzyna Dzierzgowska tel. 22 443-70-15 ( regulacja dróg gminnych w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację państwową))

   Katarzyna Dłuska tel. 22 443-69-66 ( przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji, wykreślanie hipoteki z działu IV KW, ustanowienie trwałego zarządu)

  Danuta Jastrzębską tel. 22 443- 70-12 (wydzierżawianie nieruchomości –zawieranie umów dzierżaw nieruchomości, zmiany  do umów dzierżaw nieruchomości, waloryzacja czynszu dzierżawnego )

  Hanna Krasnodębska – Czekajewska tel. 22 443-70-1312 (wydzierżawianie nieruchomości –zawieranie umów dzierżaw nieruchomości, zmiany  do umów dzierżaw nieruchomości, waloryzacja czynszu dzierżawnego, )

Piotr Podgórski tel. 22 443- 70-14 ( komunalizacja mienia Skarbu Państwa, regulacja dróg gminnych w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację państwową), prowadzenie spraw w zakresie stanu prawnego gruntów  zabudowanych garażami w trybie art. 211 ust.z sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r poz. 820)

Monika Skwarek tel. 22 443-69-70 ( opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,  aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, udzielanie 50% bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalanie innego niż ustawowy terminu od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu)

 

Nowak Magdalena

magnowak@um.warszawa.pl

Jastrzębska Danuta

djastrzebska@um.warszawa.pl

Krasnodębska-Czekajewska Hanna

hczekajewska@um.warszawa.pl

Podgórski Piotr

ppodgorski@um.warszawa.pl

Dzierzgowska Katarzyna

kdzierzgowska@um.warszawa.pl

Wysocka Urszula

uwysocka@um.warszawa.pl

Oleszczuk Małgorzata

moleszczuk@um.warszawa.pl

Wieczorek Błażejczyk Joanna

jowieczorek@um.warszawa.pl

Dłuska Katarzyna

kdluska@um.warszawa.pl

Kaszuba Paweł

pkaszuba@um.warszawa.pl

Skwarek Monika

mskwarek@um.warszawa.pl

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Pokaż okno newslettera przy fokusie

Newsletter

Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

Zapisz się

warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer