Warszawa, Polska

5 °C

19.11.2017 /
04:23
3zdjecia

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasobów Lokalowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, III piętro pok. 301

Jolanta Witkowska-Matasek
Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych

e-mail: wawer.wzl@um.warszawa.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Naczelnik wydziału przyjmuje, po uprzednim zapisaniu się, w pokoju 301 lub pod nr tel. 22 443 69 05 lub 22 443 69 09

Do zadań Wydziału Zasobów Lokalowych z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy położonym się na terenie Dzielnicy Wawer należy  prowadzenie spraw dotyczących:

- wynajmowania lokali mieszkalnych (w tym zamiennych), socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych, 

- regulacji tytułów prawnych do lokali po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy,

- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców.

 Rozstrzygnięcie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu następuje w formie uchwały  Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.  Trybu  odwoławczego  brak.

 Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć  uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wnosi się w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o podjęciu uchwały - zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)

Sprawy sporne z zakresu najmu lokali rozstrzyga sąd powszechny na wniosek jednej ze stron.

Do zadań Wydziału należy również rozpatrywanie wniosków o przyznanie:

- dodatku  mieszkaniowego, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego,

-  dodatku energetycznego.

Rozstrzygnięcie wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,  za  pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Pokaż okno newslettera przy fokusie

Newsletter

Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

Zapisz się

warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer