Dzielnica Wawer - Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro

NrTytuł postępowaniaTermin składania ofertUwagi
3/21
Kompleksowa obsługa edytorska czasopisma „Kurier Wawerski” Upłynął
2/21
Koszenie i sprzątanie urządzeń wodnych wraz z przepustami o łącznej długości 3 448 mUpłynął

Wybór oferty

1/21
Usługi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

27/20
Najem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

26/20
Wdrożenie stałej organizacji ruchu drogowego na ulicy Skalnicowej Upłynął

Wybrano ofertę

25/20
Remont ul. Chodzieskiej polegający na wykonaniu chodnikaUpłynął

Wybór oferty

24/20
Sprzedaż, dostarczenie, demontaż starych klimatyzatorów oraz montaż 17 sztuk nowych klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych, mieszczących się w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

23/20
Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

22/20
Remont dwóch łazienek, pomieszczenia socjalnego wraz z dostawą wyposażenia do pomieszczenia socjalnego w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

21/20
Wymiana ogrodzenia w XXVI LO przy ulicy Alpejskiej 16 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

20/20
Zapewnienie transportu i opieki dla 4 dzieci niepełnosprawnych, z terenu Dzielnicy Wawer do placówek w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/2021Upłynął

Wybór oferty

19/20
Wykonanie przeglądu technicznego wybranych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z przygotowaniem aktualizacji do bazy danych programu eDIOMUpłynął

Wybór oferty

18/20
Wykonanie przeglądu technicznego wybranych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z przygotowaniem aktualizacji do bazy danych programu eDIOMUpłynął

Unieważnienie postępowania

17/20
Wymiana ogrodzenia w XXVI LO, przy ulicy Alpejskiej 16 w Warszawie, od strony ulicy AlpejskiejUpłynął

Unieważnienie postępowania

16/20
Wymiana ogrodzenia w XXVI LO, przy ulicy Alpejskiej 16 w Warszawie, od strony ulicy AlpejskiejUpłynął

Unieważnienie postępowania

15/20
Remont chodników w ciągu dróg powiatowychUpłynął

Wybór oferty

14/20
Opracowanie dokumentacji w zakresie inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

13/20
Inwentaryzacja zieleni w pasach drogowychUpłynął

Unieważnienie postępowania

12/20
Wykonanie remontu nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15Upłynął

Wybór oferty

11/20
Remont ogrodzenia terenu SP nr 204Upłynął

Wybór oferty

10/20
Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi 19Upłynął

Wybór oferty

9/20
Wykonanie izolacji pionowych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

8/20
Opracowanie projektów zmian w zakresie remontu istniejącej i wprowadzeniu nowej, stałej organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 40 lokalizacjach ujętych w opisie przedmiotu zamówieniaUpłynął

Wybór oferty

7/20
Konserwacja i sprzątanie urządzeń wodnych wraz z przepustami, o łącznej długości 3 821 mUpłynął

Wybór oferty

6/20
Zapewnienie transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, z terenu Dzielnicy Wawer, do placówek w których prowadzone są zajęcia w ramach akcji „Lato w Mieście 2020” Upłynął

Wybór oferty

5/20
Prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy Wawer m. st. Warszawy działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz możliwości uzyskiwania dotacji na cele związane z ochroną środowiskaUpłynął

Wybór oferty

4/20
Usługi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Upłynął

Informacja o wyborze oferty

3/20
Dostawa i wdrożenie programu komputerowego do kompleksowego zarządzania inwestycjami w Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

2/20
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zwycięskiego projektu „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Trakt Lubelski”Upłynął

Wybór oferty

1/20
Kompleksowa obsługa edytorska czasopisma „Kurier Wawerski” w 2020 r.Upłynął

Wybór oferty

27/19
Montaż systemu parkingowegoUpłynął

Wybór oferty

26/19
Sprzedaż, dostarczenie i montaż mebli biurowych do pomieszczeń biurowych, mieszczących się w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 oraz w budynku WCK przy ul. Żegańskiej 1a w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

25/19
Remont dwóch łazienek, pomieszczenia socjalnego na V piętrze, malowanie korytarza przy sali konferencyjnej na I piętrze oraz sprzedaż i dostawa wyposażenia do pomieszczenia socjalnego w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

24/19
Wykonanie badania komunikacji wewnętrznej oraz zaprojektowanie mapy interakcji mieszkańców z Urzędem Dzielnicy WawerUpłynął

Wybór oferty

23/19
Ułożenie kostki brukowej na ul. KłodzkiejUpłynął

Wybór oferty

22/19
Wykonanie ilościowej diagnozy badawczej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i jej mieszkańcówUpłynął

Unieważnienie postępowania

21/19
Zapewnienie transportu i opieki dla 3 dzieci niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2019/2020Upłynął

Wybrano ofertę

20/19
Wykonanie przeglądu technicznego wybranych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z przygotowaniem aktualizacji do bazy danych programu eDIOMUpłynął

Wybór oferty

19/19
Zapewnienie transportu i opieki dla 2 dzieci niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy WawerUpłynął

Wybrano ofertę

18/19
Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Poezji 5 w Warszawie, obejmujący wymianę glazury, terakoty i malowanieUpłynął

Wybór oferty

17/19
Budowa chodnika łączącego ul. Popradzką z pętlą autobusową w Falenicy oraz w ul. MydlarskiejUpłynął

Wybór oferty

16/19
Remont dachu budynku SP nr 216Upłynął

Wybór oferty

15/19
Malowanie szatni i Sali w-f oraz remont łazienek na I piętrze w budynku XXV LO przy ul. Halnej 20 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

14/19
Remont tarasu od ul. Kożuchowskiej i naprawa złuszczonych powłok malarskich sześciu (pozostałych ) kominów budynku Przedszkola nr 84 przy ul. Dworcowej 1 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

13/19
Realizacja II etapu projektu budżetu partycypacyjnego pn. „Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ul. NaddnieprzańskiejUpłynął

Wybór oferty

12/19
Remont tarasu od ul. Kożuchowskiej i naprawa złuszczonych powłok malarskich sześciu (pozostałych ) kominów budynku Przedszkola nr 84 przy ul. Dworcowej 1 w Warszawie.Upłynął

Unieważnienie

11/19
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacji sanitarnychUpłynął

Wybór oferty

10/19
Remont kotłowni w przedszkolu nr 338 przy ul. Włókienniczej 41 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

9/19
Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ul. NaddnieprzańskiejUpłynął

Wybór oferty

8/19
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów rekreacyjnychUpłynął

Wybór ofert

7/19
Remont kotłowni w przedszkolu nr 338 przy ul. Włókienniczej 41Upłynął

Unieważnienie

6/19
Remont zewnętrznej ściany budynku Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2 w Warszawie wraz z wykonaniem hydroizolacji pionowej ściany przyziemiaUpłynął

Wybór oferty

5/19
Wymiana instalacji przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

4/19
Prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy Wawer działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisjiUpłynął

Wybór oferty

3/19
Usługi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

2/19
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń oraz sprzątanie i odśnieżanie terenu przed wejściem do budynku Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie Upłynął

Wybór oferty

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu