Dzielnica Wawer - Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro

NrTytuł postępowaniaTermin składania ofertUwagi
34/20
Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych oraz obiektach użyteczności publicznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy2020.08.25

Pytania i odpowiedzi (13.08.2020)

32/20
Dostarczenie i montaż sprzętu IT do Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w Warszawie2020.08.18
33/20
Remont cząstkowy pasów drogowych dróg gminnych będących w zarządzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy2020.08.19
30/20
Remont i wyposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 233 przy ul. Jagmina 11A w Warszawie- etap I2020.08.17

Pytania i odpowiedzi (13.08.2020)

28/20
Dokonanie nasadzeń zieleni niskiej na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

29/20
Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

27/20
Budowa pn. „Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego” w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

23/20
Budowa placów zabaw i siłowni w Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór ofert

26/20
Budowa placu zabaw w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej”.Upłynął

Wybór oferty

25/20
Budowa tężni solnej (niesolankowej) z wykorzystaniem aerozolu solnego przy ul. Pożaryskiego w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

22/20
Dostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

20/20
Dostarczenie i montaż wyposażenia kuchni wraz ze sprzętem gospodarczym do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

17/20
Usuwanie barier architektonicznych na drogach gminnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2020 rokuUpłynął

Wybór oferty

19/20
Dostarczenie i montaż wyposażenia meblowego do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

18/20
Dostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieUpłynął

Unieważnienie postępowania Część 2 

Wybór oferty Część 1 

13/20
Zapewnienie transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w roku szkolnym 2020/2021Upłynął

Wybór ofert

16/20
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

14/20
Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego do rozbudowanej części Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

15/20
Ochrona osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

11/20
Budowa ul. Kwiatów Polskich na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatów Polskich oraz drogach dojazdowychUpłynął

Wybrano ofertę

12/20
Remont, konserwacja i uzupełnianie urządzeń odwodniających ulice gminne na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w roku 2020.Upłynął

Wybór oferty

10/20
Budowa miasteczka ruchu drogowego w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy”Upłynął

Wybrano ofertę

8/20
Sprzątanie dróg gminnych, chodników, poboczy (zieleni przyulicznej) na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

7/20
Pielęgnacja, renowacja i zakładanie trawników na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

9/20
Remonty brukarskie na drogach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

6/20
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych w Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

5/20
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Cyklamenów oraz przyłącza wodociągowego w celu przyłączenia zespołu szkolno-przedszkolnego z salą mediateki przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie do mediów w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkUpłynął

Wybór oferty

4/20
Remont i konserwacja oraz usuwanie bieżących awarii na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

3/20
Kompleksowe wdrażanie stałych organizacji ruchu na drogach gminnych w Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

2/20
Wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybrano ofertę

1/20
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

44/19
Budowa odwodnienia na terenie osiedla Nadwiśle w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

46/19
Zakup sprzętu sieciowego wraz z dostawą na potrzeby Urzędu Dzielnicy WawerUpłynął

Unieważnienie

45/19
Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano ofertę

43/19
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

42/19
Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 w WarszawieUpłynął

Wybór ofert

Unieważnienie

41/19
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

40/19
Wykonanie nowego pokrycia na części dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury w ramach zadania „Adaptacja Sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury”Upłynął

Wybór oferty

37/19
Remont chodników zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano ofertę

38/19
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

34/19
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 338 przy ul. Włókienniczej w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

33/19
Budowa odwodnienia na terenie osiedla Nadwiśle w WarszawieUpłynął

Unieważnienie

29/19
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/82 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

32/19
Remont cząstkowy pasów drogowych dróg gminnych będących w zarządzie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

31/19
Dokonanie nasadzeń zieleni niskiej na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

30/19
Budowa tężni solankowej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego NadwiśleUpłynął

Unieważnienie

28/19
Zagospodarowanie zielenią wysoką pasów drogowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

27/19
Zapewnienie transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano oferty

26/19
Wymiana okien łazienkowych i na korytarzach w XXVI LO przy ul. Alpejskiej 16 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

25/19
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 338 przy ul. Włókienniczej w WarszawieUpłynął

Unieważniono

23/19
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych Dzielnicy Wawer w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

24/19
Dokonanie nasadzeń zieleni niskiej na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Unieważniono postępowanie

17/19
Montaż instalacji fotowoltaicznej w SP nr 204 przy ul. Bajkowej, SP nr 195 przy ul. Króla Maciusia, SP nr 140 przy ul. Wilgi, w Zespole Szklono-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów w WarszawieUpłynął

Wybór oferty/unieważnienie

21/19
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

20/19
Usuwanie barier architektonicznych na drogach gminnych w Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

19/19
Budowa tężni solankowej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego NadwiśleUpłynął

Unieważnienie

18/19
Opracowanie projektów zmian w zakresie remontu istniejącej i wprowadzaniu nowej, stałej organizacji ruchu w 36 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Wawer w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

16/19
Remont ogrodzeń Szkoły Podstawowej Nr 204 i Przedszkola Nr 233 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

15/19
Remont nawierzchni, przedłużenie ul. Begonii w WarszawieUpłynął

Inf. o wyborze oferty

14/19
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowej i ul. Strzygłowskiej w Warszawie.Upłynął

Unieważnienie

12/19
Remont, konserwacja i uzupełnianie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

13/19
Wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielni-cy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybrano ofertę


10/19
Budowa placów zabaw i siłowni w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Upłynął

Wybrano kolejną ofertę

11/19
Pielęgnacja, renowacja i zakładanie trawników na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

9/19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech ulic w Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty Cz.1
Wybór oferty Cz.2

8/19
Wdrażanie i utrzymanie stałych organizacji ruchu na drogach gminnych w Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty
Cz. 1 i 2

7/19
Sprzątanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

5/19
Budowa odwodnienia na terenie osiedla Aleksandrów w ramach zadania „Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle”Upłynął

Wybór oferty

6/19
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

3/19
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

4/19
Remont chodników zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano ofertę

2/19
Dokończenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego z salą mediateki przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

1/19
Remont i konserwacja oraz usuwanie bieżących awarii na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Upłynął

Wybrano ofertę

50/18
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Upłynął

Unieważniono postępowanie

48/18
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano ofertę

46/18
Realizacja projektu zagospodarowania zielenią wysoką i niską oraz elementami małej architektury terenu w Dzielnicy Wawer Upłynął

Wybór wykonawcy Część 1

40/18
Likwidacja barier architektonicznych na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Upłynął

Wybór wykonawcy

39/18
Budowa odwodnienia na terenie osiedla Zbójna Góra w ramach zadania „Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle”Upłynął

Wybrano wykonawcę

38/18
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty.

36/18
Budowa dwóch tężni solankowych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Unieważnienie Części 2

35/18
Modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018Upłynął

Wybrano ofertę

30/18
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali lekkoatletycznej przy SP 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę 

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu