Dzielnica Wawer - Asystent rodziny

Asystent rodziny

Wersja do wydrukuWersja PDF
21.07.2021

Asystent Rodziny, czyli co można/ należy zrobić, gdy rodzina  doświadcza trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej?

W sytuacji, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma informację o rodzinie, w której występują problemy z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Po otrzymaniu wywiadu, który potwierdza występowanie problemów w rodzinie, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje kwestionariusz Asystentowi rodziny.

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

Współpraca Asystenta z rodziną oparta jest o plan pracy, który z założenia jest długofalowy. Asystent rodziny pracuje z nią średnio przez 2–3 lata, w zależności od potrzeb.

Asystent rodziny w tym samym czasie może prowadzić pracę z kilkoma rodzinami w zależności od stopnia trudności wykonywanych zadań.

Asystent Rodziny:

- WSPIERA aktywność społeczną;

- MOTYWUJE do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- POMAGA w rozwiązaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

- INFORMUJE o usługach innych instytucji i możliwości z ich korzystania;

- DORADZA w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego;

- TOWARZYSZY w załatwianiu spraw urzędowych;

- WZMACNIA więzi rodzinne.

 

Praca z ASYSTENTEM RODZINNYM:

- ma charakter wsparcie edukacji oraz motywacji;

- pomoże w usamodzielnieniu;

- zainspiruje do zmiany;

- pomoże w nawiązaniu pozytywnych relacji w rodzinie;

- prowadzona jest za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny.

 

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer

ul. Włókiennicza 54

tel: 222 773 627  lub  222 773 637

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania