Dzielnica Wawer - Bezpłatne porady prawne i obywatelskie w Dzielnicy Wawer

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie w Dzielnicy Wawer

Wersja do wydrukuWersja PDF
31.08.2021

Działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy od 2 sierpnia 2021 r.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19 oraz rekomendacją Ministerstwa Sprawiedliwości, mając na względzie szczególnie ważny interes społeczny informujemy, iż została wznowiona działalność stacjonarna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Uwaga: przy składaniu oświadczenia zgodnie ze wzorem, wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Zapisy na poradę prawną odbywają się poprzez kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem: 19 115, gdzie konsultant umówi beneficjenta na poradę prawną w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź poradnictwa obywatelskiego.


Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Dzielnicy Wawer


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wawerski Ośrodek Wsparcia

ul. Żegańska 2

Poniedziałek – piątek:

8.00 – 12.00

nppar25wawer@um.warszawa.pl

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Wawerski Ośrodek Wsparcia

ul. Żegańska 2

Poniedziałek

15.00 –19.00

Wtorek – piątek:

12.00 – 16.00

npongo26wawer@um.warszawa.pl

Porady telefoniczne i mailowe są dopuszczane tylko w uzasadnionych przypadkach:

  1. Jeśli klient z powodu stanu zdrowia nie jest w stanie samodzielnie przyjść do punktu lub ma objawy wskazujące na zarażenie wirusem COVID-19.
  2. Jeśli jest to kontynuacja porad dotychczas udzielanych w trybie pracy zdalnej i klient nie ma możliwości osobistego stawienia się w punkcie.

 

Po uzyskaniu pomocy prawnej lub obywatelskiej istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady, którą należy umieścić w przygotowanych do tego i zabezpieczonych urnach przy każdym z punktów w dzielnicy.

Harmonogram porad prawnych oraz obywatelskich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy, znajduje się na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie: warszawa19115.pl

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania