Dzielnica Wawer - Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców m.st.Warszawy

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców m.st.Warszawy

Wersja do wydrukuWersja PDF
21.06.2021
Potrzebujesz pomocy prawnika? 
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo.
Jaką pomoc możesz otrzymać?
 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
 • informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
Jak możesz skorzystać z pomocy?
- Skontaktuj się z konsultantem dostępnym pod numerem 19115 i poproś o umówienie na telefoniczną poradę prawną lub obywatelską,
lub
- wyślij maila z prośbą o mailową lub telefoniczną poradę na wybrany adres punktu pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. Szczegółowy wykaz adresów mailowych i harmonogram pracy punktów znajduje się na stronie: https://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego znajduje się poniżej w załączniku.


Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna   mediacja    może   być   prowadzona   pomiędzy   stronami   dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną, która inicjuje przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji, może być wyłącznie osoba uprawniona. Obecnie jest to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w tym osoba fizyczna prowadząca  jednoosobową  działalność  gospodarczą  niezatrudniającą  innych  osób w ciągu ostatniego roku).

Nieodpłatna mediacja jest dobrowolna – strony mają prawo do rezygnacji z mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.


Więcej informacji na: https://poradnictwoobywatelskie.com/

 • Komunikat RODO
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania