Dzielnica Wawer - Posiedzenie Komisji Oświaty Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Posiedzenie Komisji Oświaty Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wersja do wydrukuWersja PDF
02.03.2021
Logotyp dzielnicy Wawer

Informujemy, że w dniu 3.03 o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer. 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym tybie obradowania. 

TRANSMISJA ->>

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania dzielnicowego załącznika budżetowego za 2020 rok”, w zakresie pracy Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, w zakresie pracy Komisji.
 4. Oświata w okresie pandemii.
 5. Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
 6. Sprawy różne zgłoszone przez członków Komisji.
 7. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 3 marca 2021 r. do godz. 12:00 na adres mailowy:

 arosa@um.warszawa.pl;

 zuchmanska@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi. 

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu