Dzielnica Wawer - Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - 12.04

Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - 12.04

Wersja do wydrukuWersja PDF
07.04.2021
Zakochaj się w Warszawie w Wawrze

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia br. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. 

Transmisja ->>

  

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st Warszawy za 2020 rok.”
  3. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Chodzieskiej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.
 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 na adres mailowy: bborzewska@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.  

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu