Dzielnica Wawer - XXXI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wersja do wydrukuWersja PDF
07.04.2021
Zakochaj się w Warszawie w Wawrze

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Wawer. 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

TRANSMISJA ->>

 

Porządek obrad:

  

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 181)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2020 rok. (druk nr 182)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2020 rok. (druk nr 183)
 6. Informacja Zarządu w sprawie działań związanych z zasobem lokalowym w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2020 rok. (druk nr 184)
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Chodzieskiej. (druk nr 185)
 9. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) XXXI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

bborzewska@um.warszawa.pl 

arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer druku, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu sesji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuszczą Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku  oraz treści wypowiedzi.

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu