Dzielnica Wawer - Wykaz nr 10/2021 nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 5 lat, ul. Młoda 22.

Wykaz nr 10/2021 nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 5 lat, ul. Młoda 22.

Wersja do wydrukuWersja PDF
19.08.2021

Załącznik do Uchwały Nr 1483/2021
Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
z dnia 3 sierpnia 2021r.

WYKAZ  nr 10/2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z § 2 ust.1 i 2  uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. oraz § 2 ust.1 i 4 , § 5 ust. 1 pkt.14  zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu na okres 5 lat.

 

Lp.

Adres

Powierzchnia w m²

Stawka czynszu

Przeznaczenie lokalu

Usytuowanie

Stan formalno - prawny nieruchomości

Przewidywany tryb najmu

1.

Młoda 22

16,78

do ustalenia w drodze negocjacji

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

parter

Własność m.st. Warszawy

Na rzecz dotychczasowego użytkownika


BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY
/-/Norbert Szczepański

 

Załączniki: 
  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania