Dzielnica Wawer - Wykaz nr 60/2021 nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę czasową, Trocinowa 1.

Wykaz nr 60/2021 nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę czasową, Trocinowa 1.

Wersja do wydrukuWersja PDF
14.07.2021

WYKAZ NR 60/2021

nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę czasową

Adres nieruchomości

Trocinowa 1

Oznaczenie nieruchomości

wg danych z ewidencji gruntów

wg księgi wieczystej

Obręb 3-12-86

Dz. ew. nr 299 o pow. całkowitej 2 298 m2

KW WA6M/00371266/2

Dz. ew. nr 300 o pow. całkowitej 1 063 m2

KW WA6M/00232339/9

Dz. ew. nr 301 o pow. całkowitej 882 m2

KW WA6M/00407979/5

Dz. ew. nr 303 o pow. całkowitej 962 m2

KW WA6M/00386402/6

Dz. ew. nr 304 o pow. całkowitej 1 640 m2

KW WA6M/00407978/8

 

Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości

1118,37 m2

Opis nieruchomości

Stanowiska do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej
z samochodów ( załącznik )

Przeznaczenie w opracowanej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego

Obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Falenica-Wschód – cz. I” zatwierdzony uchwałą Nr LXXXII/2737/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10.10.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 229 poz. 849 z dnia 13.11.2006 r.). Zgodnie z planem działki 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 i część działki 299 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem A2.1 U o funkcji: teren usługowy. Działka 298/2 i część działki 299 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem B 1 U-H o funkcji: tereny usług i handlu.

Forma przekazania nieruchomości

i okres jej trwania

Dzierżawa na czas oznaczony

Cel dzierżawy

Targowisko

Wysokość i termin wnoszenia opłat

 

Miesięczna minimalna stawka netto za rok 2021 wynosi 18,00 zł/m2.

Pierwsza wpłata w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy, następne wpłaty do dnia 10 każdego miesiąca.

Warunki zmiany wysokości opłat

Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. oraz załącznik do uchwały 1230/2021 Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 26 stycznia 2021r.

Zestawienie stanowisk przeznaczonych do dzierżawy 
Nr stanowiskaDługość (m)Szerokość (m)Powierzchnia (m kw.)max. Wysokość (m)Wadium w PLN 
39,032,9126,28do 2,80473,04
49,032,8725,92do 2,80466,56
59,032,9226,37do 2,80474,66
69,032,9026,19do 2,80471,42
79,032,9026,19do 2,80471,42
99,032,7324,65do 2,80443,70
109,032,9026,19do 2,80471,42
119,033,2929,71do 2,80534,78
129,033,4731,33do 2,80563,94
139,033,3029,80do 2,80536,38
159,032,9426,55do 2,80477,90
169,032,8325,55do 2,80459,90
189,033,0027,09do 2,80487,62
199,032,8425,65do 2,80487,62
208,953,0527,28do 2,80491,04
218,952,7224,33do 2,80437,94
228,952,8725,67do 2,80462,06
248,952,8225,22do 2,80453,96
258,953,1127,82do 2,80500,76
288,952,6823,97do 2,80431,46
298,953,0827,55do 2,80495,90
308,952,6823,97do 2,80431,46
318,952,9726,57do 2,80478,26
328,952,8025,05do 2,80450,90
349,132,9226,66do 2,80479,88
359,132,8726,20do 2,80471,60
369,132,7525,11do 2,80451,98
379,133,0227,57do 2,80496,31
389,133,0025,46do 2,70458,28
418,942,8425,38do 2,70456,84
428,943,0226,98do 2,70485,64
438,942,8125,11do 2,70451,98
498,942,7924,93do 2,70448,74
508,942,8625,55do 2,70459,90
518,942,9226,09do 2,70469,62
549,142,6524,22do 2,80435,96
559,142,9727,15do 2,80488,70
569,142,8025,59do 2,80460,62
579,143,0025,49do 2,80458,82
678,162,8223,01do 2,70414,18
688,162,9624,15do 2,70434,70
698,162,8323,09do 2,70415,62


DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Nieruchomościami
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
/-/Piotr Stefański

 

Załączniki: 
  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania