Dzielnica Wawer - Budżet partycypacyjny 2019

Budżet partycypacyjny 2019

Wersja do wydrukuWersja PDF

Wyniki głosowania

Znamy wyniki głosowania w 5. edycji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer. Zachęcamy do zapoznania się ze zwycięzkimi projketami, które będą realizowane. 

Tutaj znajdziecie Państwo Zwycięzkie projekty

Dziękujemy za Państwa głosy i zaangażowanie w proces budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy. Karty do głosowania

Anin

Aleksandrów

Falenica

Nadwiśle

Zerzeń

Miedzeszyn

Radość

Międzylesie

Marysin Północny

Marysin Południowy

Ogólnodzielnicowe 

Sadul 

Las

Wawer

Punkty do głosowania


Kolejność projektów na kartach do głosowania

Przedstawiamy kolejność projektów (z podziałem na poszczególne obszary) w jakich znajdą się na kartach do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 r.

Anin

Aleksandrów

Falenica

Nadwiśle

Zerzeń

Miedzeszyn

Radość

Międzylesie

Marysin Północny

Marysin Południowy

Ogólnodzielnicowe 

Sadul 

Las

Wawer

Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszamy  na posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. Jest to spotkanie, na którym będziemy rozpatrywać odwołania od negatywnie zweryfikowanych projektów. Zespół będzie rekomendował czy przekazać projekty do ponownej weryfikacji. 15 maja (wtorek) 2018, godzina 18.00. Sala konferencyjna Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1

Protokół z posiedzenia ZespołuWYNIKI WERYFIKACJI

Projekty dopuszczone do głosowania

Projekty zweryfikowane negatywnie bez uzasadnienia 

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 maja 2018 r. na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl. Tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku weryfikacji zgłoszonych pomysłów.

ODWOŁANIA

Jeśli autor pomysłu nie zgadza się z wynikiem weryfikacji, może się odwołać. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należy złożyć do burmistrza dzielnicy, w której został zgłoszony pomysł. Można to zrobić do 12 maja 2018 r. Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w obecności burmistrza dzielnicy i pracownika, który dokonywał weryfikacji. Autor może zaprezentować swój wniosek na tym spotkaniu i uzasadnić, dlaczego uważa, że powinien zostać ponownie zweryfikowany. Jeżeli Zespół zaopiniuje wniosek pozytywnie, pomysł będzie ponownie sprawdzany, a ostateczny wynik weryfikacji zostanie ogłoszony najpóźniej 25 maja 2018 r.

Projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego - opiniowanie wniosków przez Zespół

Zapraszamy Państwa na spotkanie – czwartek, 26 kwietnia, godzina 17.30 , sala konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy  ul. Żegańska 1.Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego - opiniowanie wniosków przez Zespół

Zapraszamy Państwa na spotkanie – czwartek, 19 kwietnia, godzina 17.30 , sala gimnastyczna w Wawerskim Centrum Kultury - parter, ul. Żegańska 1a.Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego - opiniowanie wniosków przez Zespół

Zapraszam Państwa na spotkanie – wtorek, 17 kwietnia, godzina 17.30, wnęka przy sali gimnastycznej w Wawerskim Centrum Kultury - parter, ul. Żegańska 1a.DYSKUSJE O POMYSŁACH od 26 lutego do 18 marca 2018 r.

W każdej dzielnicy odbyły się spotkania, na których prezentowane były zgłoszone projekty. Poniżej można się zapoznać z raportami z każdego spotkania.

raport  Anin 15 marca 2018.pdf

raport  Las 27 luty 2018.pdf

Raport  Marysin Wawerski Pd, Pn, 6 marca 2018.pdf

Raport  ogólnodzielnicowy, 10 marca 2018, III spotkanie.pdf

Raport  projkety ogólnodzielnicowe, 10 marca 2018, spotkanie II.pdf

raport Falenica, Aleksandrów 8 marca 2018.pdf

Raport Mędzylesie 7 marca 2018.pdf

raport Miedzeszyn Radość 1 marca 2018.pdf

Raport ogólnodzielnicowy, 10 marca 2018, I spotkanie.pdf

raport Wawer Nadwiśle 14 marca 2018.pdf

Raport Wawer, Sadul, Zerzeń, 9 marca 2018.pdf

 

Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego - opiniowanie wniosków przez Zespół

Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie – czwartek, 12 kwietnia, godzina 17.30 , sala konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1.


Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego – czwartek, 5 kwietnia, godzina 17.30 , sala konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1.

Protokół ze spotkania

Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszamy Państwa na pierwsze po przerwie spotkanie  Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego – czwartek, 22 marca, godzina 17.00 , sala konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1.

Protokół ze spotkania 


Dodatkowy nabór dla mieszkańców do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy!

Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Wawer!

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadanie wypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2019 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w dzielnicy.

Zgłoszenie przyjmujemy do dani 19 lutego 2018 r. na adres dglazewska@um.warszawa.pl


Dyżury konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na dyżury konsultacyjne, podczas których pracownicy pomogą wypełniać wnioski do budżetu partycypacyjnego.

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1

11 i 18 grudnia 2017 r. 16.00-18.00

8 i 15 stycznia 2018 r. 16.00- 18.00

Pokoje:

306 – kultura, sport, rekreacja

203 – ochrona środowiska

210 – inwestycje

212 – infrastruktura drogowa

Prezentacja nt. inwestycji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Prezentacja - spotkanie otwarcia - Budżet partycypacyjny 2019

Poniżej przedstawiamy formularze na etap zgłaszania pomysłów 

 • Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego pdf i .doc 
 • Lista osób popierających projekt do budżetu partycypacyjnego  pdf i .doc
 • Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców pdf i .doc
 • Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem nieposiadającego numeru PESEL o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pdf i .doc
 • Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 pdf i .doc

Pliki będą też do pobrania na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/materia-y-do-pobrania

 

Zarząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na podstawie rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Uchwałą nr 1763/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., zatwierdził szczegółowe zasady przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na rok 2019. – uchwała

1. Podział Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  na obszary

 

2. Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok  

3. Definicja ogólnodostępności 

Ogólnodostępność obiektów na otwartym terenie - jest spełniona jeżeli z obiektu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać w następujących przedziałach czasowych:

 1. W dniu powszednie: co najmniej od zakończenia zajęć dydaktycznych do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
 2. W soboty, niedzielę, ferie oraz wakacje co najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00

Ogólnodostępność sprzętu: sprzęt uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli służy prowadzeniu zajęć w ramach projektu lub możliwe jest jego użytkowanie przez każdego chętnego mieszkańca zgodnie z instrukcją i na zasadzie wypożyczenia po podpisaniu stosownej umowy.

Potrzeba zakupu sprzętu w  danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem możliwości wykorzystania istniejących zasobów.

Jeżeli występuje potrzeba zakupu sprzętu to po zrealizowaniu projektu należy sprzęt oddać do dyspozycji Urzędu Dzielnicy.

Wszystkie zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności (dopisano ograniczona liczba miejsc) będą odbywać się za pośrednictwem pracowników urzędu lub jego jednostek organizacyjnych


Uchwała Zarządu Dzielnicy Wawer o powołaniu Zespołu


Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszamy Państwa na kolejne  spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 godzina 17.30. 
 

Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Uwaga zmiana terminu spotkania! Zapraszamy Państwa na  spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. które odbędzie się 9 listopada 2017 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 godzina 17.30.   Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. które odbędzie się 26 października 2017 r. w Wawerskim Centrum Kultury ul. Żegańska 1 a, sala 49, godzina 17.30.  W trakcie spotkania przewidujemy szkolenie prowadzone na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej z zakresu działalności Zespołu. Wybierzemy przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Jeżeli czas nam pozwoli rozpoczniemy prace nad regulaminem pracy Zespołu.

CO NOWEGO W PIĄTEJ EDYCJI?

Spotkania otwarcia przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów. W każdej dzielnicy, 30 listopada 2017 roku, odbędą się spotkania, na których pracownicy urzędu wyjaśnią zasady budżetu partycypacyjnego oraz przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata.

Bardziej przyjazne papierowe formularze. Formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól.

Zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów. Na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym).

Możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu. Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu.

Wprowadzanie zmian wspólnie z pracownikami urzędu. Na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu. Nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów.

Wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu. Realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób, które oddały ważny głos w danym obszarze.

Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Regulamin budżetu partycypacyjnego 2019 

 

HARMONOGRAM:

 spotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku

zgłaszanie pomysłów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku

weryfikacja zgłoszonych projektów – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku

dyskusje o pomysłach – od 26 lutego do 18 marca 2018 roku

odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25 maja 2018 roku

głosowanie na pomysły – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku

ogłoszenie wyników głosowania – do 13 lipca 2018 roku • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania