Dzielnica Wawer - KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przedmiot działania i zadania stałej Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

1)     Wnioskowanie i opiniowanie spraw dotyczących tworzenia, utrzymania terenów zieleni, ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Dzielnicy Wawer;

2)     Opiniowanie wniosków Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer i mieszkańców Dzielnicy  Wawer w zakresie działania Komisji;

3)     Inicjowanie i opiniowanie analiz z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i gleby;

4)     Opiniowanie projektów programów dot. ochrony środowiska w zakresie dotyczącym Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy;

5)     Inicjowanie i opiniowanie programów edukacji ekologicznej na terenie Dzielnicy Wawer;

6)     Współpraca z instytucjami związanymi ze środowiskiem, krajobrazem, ekologią w szczególności z Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Celestynów, Lasami Miejskimi, Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, Wodami Polskimi itp.;

7)     Współpraca w zakresie środowiska i krajobrazu z sąsiednimi jednostkami samorządowymi, w tym w szczególności z Józefowem i Otwockiem;

8)     Opiniowanie koncepcji, projektów i zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie terenów zieleni  Dzielnicy Wawer;

9)     Inicjowanie działań promujących i informacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii i ich instalacji na terenie Dzielnicy Wawer;

10)  Inicjowanie działań promujących budowę urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Dzielnicy Wawer:

11)  Opiniowanie projektu budżetu, zmian w załączniku budżetowym oraz sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie komisji.

Skład Komisji:

 1. Agnieszka Wójcik – Przewodnicząca Komisji
 2. Barbara Wielowieyska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Joanna Buczyńska
 4. Wojciech Godlewski
 5. Zdzisław Gójski
 6. Sławomir Kacprowicz
 7. Helena Kroszczyńska
 8. Michał Mroziński
 9. Marta Turska
 10. Izabella Wolf-Jedynak
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania