Dzielnica Wawer - Komisja Rozwoju

Komisja Rozwoju

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zakres działania

a)     inicjowanie i opiniowanie analiz potrzeb w zakresie rozwoju gospodarki komunalnej, inwestycji i ładu przestrzennego w Dzielnicy;

b)     inicjowanie i opiniowanie inwestycji realizowanych w Dzielnicy;

c)     opiniowanie planu remontów i inwestycji komunalnych;

d)     inicjowanie i opiniowanie spraw dotyczących utrzymania zieleni i ochrony przyrody w Dzielnicy;

e)     opiniowanie projektu i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;

f)      opiniowanie koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

g)     opiniowanie znaczących inwestycji pod względem ich zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego i charakterem terenu;

h)     opiniowanie wniosków Rad Osiedli i mieszkańców w zakresie działania Komisji;

i)      sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją dzielnicowych obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych;

j)      sprawy związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury znajdującej się w pasie drogi o charakterze lokalnym w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;

k)     sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Dzielnicy;

l)      inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie działań związanych z możliwością wykorzystania przez Dzielnicę funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w zakresie inwestycji i ładu przestrzennego;

m)   opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku budżetowym w zakresie działania Komisji.

 

Skład komisji:

1)     Wojciech Godlewski – Przewodniczący Komisji

2)     Michał Mroziński – Wiceprzewodniczący Komisji

3)     Anna Ojer – Wiceprzewodnicząca Komisji

4)     Barbara Wielowieyska – Wiceprzewodnicząca Komisji

5)     Regina Balinow

6)     Joanna Buczyńska

7)     Hanna Chodecka

8)     Rafał Czerwonka

9)     Jerzy Debert

10)  Piotr Grzegorczyk

11)  Sławomir Kacprowicz

12)  Jarosław Kotra

13)  Andrzej Krasnowolski

14)  Helena Kroszczyńska

15)  Marcin Kurpios

16)  Sandra Spinkiewicz

17)  Marta Turska

18)  Izabella Wolf-Jedynak

19)  Agnieszka Wójcik

20)  Włodzimierz Zalewski

21)  Michał Żebrowski

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania