Dzielnica Wawer - Ładu Przestrzennego

Ładu Przestrzennego

Wersja do wydrukuWersja PDF

„ W dniu 14 września podczas XXIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer, połączono dwie stałe komisje problemowe: Komisję Inwestycyjną i Komisję Ładu Przestrzennego uchwałą nr 90/XXIII/2020 z dnia 15 września 2020 roku nadając jej nazwę Komisja Rozwoju.”


Zakres działania

a)      opiniowanie projektu i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;

b)      opiniowanie koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

c)      wnioskowanie i opiniowanie spraw dotyczących utrzymania zieleni i ochrony przyrody;

d)     opiniowanie znaczących inwestycji pod względem ich zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego i charakterem terenu;

e)      opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku budżetowym w zakresie komisji.

Skład komisji:

 1. Piotr Grzegorczyk – Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Wielowieyska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Regina Balinow
 4. Joanna Buczyńska
 5. Rafał Czerwonka
 6. Wojciech Godlewski
 7. Sławomir Kacprowicz
 8. Andrzej Krasnowolski
 9. Marcin Kurpios
 10. Michał Mroziński
 11. Izabella Wolf – Jedynak
 12. Włodzimierz Zalewski


 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania