Dzielnica Wawer - Mieszkaniowa

Mieszkaniowa

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zadaniem Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jest prowadzenie kontroli społecznej spraw z zakresu zawierania umów najmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w tym opiniowanie wniosków o zawarcie umowy najmu albo zamiany lokali.

Skład komisji:

      1.  Barbara Wielowieyska - Przewodnicząca Komisji
      2.  Helena Kroszczyńska - Wiceprzewodnicząca Komisji
      3.  Jerzy Debert
      4.  Hanna Chodecka
      5.  Michał Mroziński


  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania