Dzielnica Wawer - Administracyjno-Gospodarczy

Administracyjno-Gospodarczy

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 311

e-mail: r.majewski@um.warszawa.pl
tel: 22 4436944

Rafał Majewski
Naczelnik w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Wawer należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkiem, a także z administrowaniem lokalami, w których mieści się Urząd Dzielnicy oraz delegatury, w celu zapewnienia prawidłowych warunków do pracy;

2)      gospodarowanie składnikami majątku ruchomego;

3)      dokonywanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji;

4)      zapewnianie ochrony osób i mienia w budynkach i lokalach użytkowanych przez Urząd Dzielnicy;

5)      zapewnianie obsługi telekomunikacyjnej, technicznej i transportowej;

6)      opracowywanie propozycji do projektu budżetu m.st. Warszawy, w części dotyczącej zakresu działania Wydziału;

7)      monitorowanie realizacji wydatków budżetowych i przepływu środków;

8)      prowadzenie sprawozdawczości oraz dokonywanie bieżących korekt planów wydatków;

9)      przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia w zakresie zadań realizowanych przez komórkę;

10)  udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;

11) realizacja zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji na obiekcie i w obrębie siedziby Urzędu Dzielnicy.

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania