Dzielnica Wawer - Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 14

Ewa Krzyżanowska
Naczelnik Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

e-mail: ekrzyzanowska@um.warszawa.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wawer są:

Naczelnik

Ewa Krzyżanowska 22 44 – 37 - 005

 

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

 • Kierownik Działu

Lidia Falkowska 22 44 – 36- 987

 

 • zameldowania/ wymeldowania/ składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych

44 – 36 – 975

44 – 36 – 980

44 – 36 – 981

44 – 36 – 977

 • wydawanie dowodów osobistych

44 – 36- 982

 • udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/ rejestru zamieszkania cudzoziemców

44 – 36-976

 • postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych

44 – 36- 986

44 – 36 -985

 

Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania uprawnień do Kierowania pojazdami

 • Kierownik Działu

Andrzej Ciecierski 44- 36- 979

 • rejestracja pojazdów

44 – 36 – 994

44 – 36 – 933

44 – 36 - 992

44 – 36 – 990

44 – 36 – 991

 • wydawanie praw jazdy

44 – 37 – 007

 • postępowania administracyjne z zakresu spraw komunikacyjnych

44 – 36- 983

44 – 36 -984

Do zakresu działania Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wawer należy:

 1. Prowadzenie ewidencji ludności tj.
 • spraw związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem, wydawaniem i wymianą dowodów osobistych
 • wykonywanie czynności związanych z wojskowym obowiązkiem meldunkowym
 • współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie przekazywania danych zawartych w dzielnicowych zbiorach ewidencji ludności, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • udział w organizowaniu wyborów i referendów w szczególności poprzez prowadzenie i bieżącą aktualizację rejestru wyborców oraz sporządzanie i aktualizację spisów wyborców
 • Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami.
  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania