Dzielnica Wawer - Budżet obywatelski 2020

Budżet obywatelski 2020

Wersja do wydrukuWersja PDF

Projekty wybrane w głosowaniu budżetu obywatelskiego w Wawrze

Zwycięzkie projekty ogólnomiejskie budżetu obywatelskiego

137 dzielnicowych projektów dopuszczonych do głosowania w ramach VI edycji (na rok 2020)!

Wśród nich 101 projektów ogólnomiejskich. Wszystkie te pomysły można przejrzeć na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Przypominamy, że głosowanie rozpocznie się już 6 września i potrwa do 23 września 2019 r.

Sprawdźcie poniższe listy, żeby dowiedzieć się, pod jakimi numerami będziecie mogli znaleźć poszczególne projekty 

na kartach do głosowania.

Projekty dzielnicowe 

Projekty ogólnomiejskie 

Wyniki weryfikacji projektów 

Dostępne są wyniki weryfikacji projektów, złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.  Projektodawcy otrzymają maila z wynikiem weryfikacji.

Projekty  można przejrzeć na stronie:


Nowością w tej edycji jest ujednolicenie zasad ogólnodostępności projektów składanych w ramach budżetu obywatelskiego: 

Zgłaszane pomysły muszą umożliwiać mieszkańcom bezpłatne korzystanie z efektów ich realizacji.

Dodatkowo projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty

lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych  lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń.

W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji,  w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia  i zakończenia oraz kryteria naboru.

Harmonogram 

Do Państwa dyspozycji na rok 2020 Miasto przeznacza:

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski na poziomie ogólnomiejskim: 24 933 409,00 zł.

Limit na projekt 4 986 681,80 zł.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Wawer: 2 493 341,00 zł.

Limit na projekt 498 668,20 zł.

Lokalizacje projektów

Projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania, czyli m.in.:

  •  prawo rzeczowe (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
  •  trwały zarząd
  •  ograniczone prawo rzeczowe (np. służebność)
  •  stosunek zobowiązaniowy (np. najem, dzierżawa, użyczenie)

Podział na projekty na poziom ogólnomiejski i dzielnicowy.

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które:

obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy

lub obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Pomysły dzielnicowe to takie, które obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym (Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy).

Formularz składania projektu do budżetu obywatelskiego_pdf

Formularz składania projektu_word

Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego_word

Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego_pdf

Zgoda autora na wykorzystanie utworu_pdf

Zgoda autora na wykorzystanie utworu_word

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania