Dzielnica Wawer - Budżetowo-Księgowy

Budżetowo-Księgowy

Wersja do wydrukuWersja PDF

Budżetowo-Księgowy

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 401

e-mail: wawer.wbk@um.warszawa.pl
tel: 22 443 68 30

Jolanta Jesiotr
Główny Księgowy Dzielnicy Wawer

e-mail:  wawer.wbk@um.warszawa.pl

Godziny przyjęć mieszkańców:


poniedziałek 8:00-18:00

wtorek- piątek 8.00-16.00

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wawer zapewnia obsługą budżetowo-księgową Urzędu Dzielnicy.

Do zakresu działań Wydziału Budżetowo- Księgowego należy:

 

1)      opracowywanie projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) oraz załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy (z przedsięwzięciami);

2)      realizowanie działań wynikających ze zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3)      zarządzanie płynnością finansową Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy Wawer, zwanych dalej „dzielnicowymi jednostkami organizacyjnymi”;

4)      przygotowywanie prognoz finansowych w perspektywie średnio i długoterminowej;

5)      obsługa bankowo-kasowa Urzędu Dzielnicy;

6)      kontrasygnowanie, na podstawie upoważnienia Skarbnika, oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

7)      nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

8)      prowadzenie spraw finansowo-księgowych Urzędu Dzielnicy;

9)      rozliczanie podatku VAT.

10)   wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych należności cywilnoprawnych, należności publiczno-prawnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

11)   prowadzenie spraw dotyczących obsługi finansowo-księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12)   obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału.

 

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Centrum Obsługi Podatnika

Ul. Obozowa 57,  01- 161 Warszawa

 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek bankowy:

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57,  01 -161 Warszawa

 

Jednocześnie informujemy, iż wpłat można dokonywać również w kasach Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie.

Od dnia 9 marca 2021 r. w przedsionku na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Wawer postawiono samoobsługowy terminal płatniczy, w którym można dokonać płatności bezgotówkowo przez 24h na dobę. Można w nim dokonać opłat z tytułu: opłaty komunikacyjnej, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązania podatkowego, zaświadczenia, opłat lokalnych, opłat do Urzędu Stanu Cywilnego, wypisów i wyrysów, kart miejskich, formularza wielojęzycznego, rejestracji zwierząt oraz zezwolenia na prowadzenie hodowli. Wpłata jest dokonywana bezpośrednio na konto Dzielnicy Wawer – terminal drukuje potwierdzenie uiszczenia opłaty. Wpłat można dokonywać jedynie przy użyciu karty płatniczej – maszyna nie przyjmuje gotówki.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z trwającym stanem epidemii, decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości na 2020 i 2021 rok są wydawane przez Centrum Obsługi Podatnika sukcesywnie, w miarę możliwości ich realizacji. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty raty podatku w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

W doręczonej decyzji znajdą się wszystkie informacje dotyczące:

– wysokości zobowiązania podatkowego

– terminu zapłaty raty podatku

– nowego indywidualnego numeru rachunku bankowego.

 

Decyzje podatkowe wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kontakt z Centrum Obsługi Podatnika:

e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115

Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/ustalenie-okreslenie-korekta-zobowiazania-podatkowego-z-tytulu-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania