Dzielnica Wawer - Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Wersja do wydrukuWersja PDF

ul. Żegańska 1, pok. 319

04-713 Warszawa
e-mail: wawer.wdg@um.warszawa.pl

tel. 22 443 69 34, fax 22 443 70 44

 

Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy w szczególności:

 

  1. W zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej:

 

tel. 22 443 69 37; 22 443 69 35

 

- udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,

- przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu (zmiany, wykreślenia, zawieszenia, wznowienia) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG,

-wydawanie zaświadczeń z danych archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej.

 

  1. W zakresie prowadzenia ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie:

 

tel. 22 443 69 37; 22 443 69 35

 

-wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych,

-wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz udział w kontrolach tych obiektów.

 

  1. W zakresie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 

tel. 22 443 69 36; 22 443 69 38

 

- przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

4. W zakresie funkcjonowania targowisk i prowadzenia handlu okolicznościowego:

 

tel. 22 443 69 35

 

- wyznaczanie miejsc do handlu okolicznościowego i sezonowego.

 

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania