Dzielnica Wawer - Informacja Urzędu

Informacja Urzędu

Wersja do wydrukuWersja PDF

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Wawer

ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

Informacja : 22 4437000; 22 4436806

fax: 22 4437042

e-mail: wawer.urzad@um.warszawa.pl


Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Obsługa mieszkańców: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Czynne 24/7, www.warszawa19115, tel. 19115, aplikacja mobilna Warszawa19115, e-mail: kontakt@um.warszawa.pl 

Zgłoszenie awarii lub interwencjiObsługa Mieszkańców

Informacja22 4437000

Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców –  22 4437002

(przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów)


Naczelnik Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – 22 4437005

(meldunki, dowody osobiste, rejestracja pojazdów)

 

SPRAWY OBYWATELSKIE

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

zameldowania/ wymeldowania/ składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych

22 44 – 36 – 975

22 44 – 36 – 980

22 44 – 36 – 981

22 44 – 36 – 977

wydawanie dowodów osobistych

22 44 – 36- 982

udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/ rejestru zamieszkania cudzoziemców

22 44 – 36-976

postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych

22 44 – 36- 986

22 44 – 36 -985

 

Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania uprawnień do Kierowania pojazdami

rejestracja pojazdów

22 44-36-988

22 44-36-933

22 44-36-992

22 44-36-994

22 44-36-990

22 44-36-995

wydawanie praw jazdy

22 44 – 37 – 007

postępowania administracyjne z zakresu spraw komunikacyjnych

22 44 – 36- 983

22 44 – 36 -984

 

GEODEZJA (ul. Sandomierska)

22 4431600

22 4431601


ARCHITEKTURA

22 4436952

22 4436953


INFRASTRUKTURA

22 443 6881


OCHRONA ŚRODOWISKA

Zieleń prywatna - 22 443 68 61, 22 443 68 64, 22 443 68 66,  22 325 60 09,  22 325 60 08

Zieleń miejska - 22 443 69 15,  22 443 68 65

Ochrona środowiska22 443 70 55, 22 443 68 62, 22 443 68 67, 22 443 68 63, 22 325 60 03


GOSPODARKA ODPADAMI

22 443 7050

22 443 7084

22 443 7087


PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz opłata skarbowa (Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) – numer tel. 22 443 0900 oraz 22 443 0901
Opłaty lokalne:
Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna – wpłaty oraz windykacja – numer tel. 22 443 6808
Wieczyste użytkowanie gruntu– wpłaty oraz windykacja - numer tel. 22 443 6856.
Dzierżawy czasowe – wpłaty - numer tel. 22 443 6837
Opłata alkoholowa – wpłaty - numer tel. 22 443 6837

 


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

22 443 7010


SPRAWY LOKALOWE

22 443 6905


ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

22 443 6936

22 443 6937


ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

22 443 7090


ŚWIADCZENIE 500 +

22 443 68 04

22 443 68 05

22 443 68 74

22 443 68 75


KARTA DUŻEJ RODZINY

22 443 7090


KARTA WARSZAWIAKA

22 4437053

22 4436927


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

22 4437006


PUNKT PODAWCZY I WYDAWANIA DOKUMENTÓW

22 4437053

22 4436927


KANCELARIA

22 4436914

22 4436916

22 4436997


KASY

22 4436859

22 4437062

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania