Dzielnica Wawer - Kadr

Kadr

Wersja do wydrukuWersja PDF

Kadr dla Dzielnicy Wawer

Barbara Rosłaniec

koordynator Wydziału Kadr
ul. Żegańska 1, pok. 510
tel.: 22 44 36 821
e-mail: broslaniec@um.warszawa.pl

e-mail: wawer.wpkok@um.warszawa.pl

 

Do zakresu działania Kadr  dla Dzielnicy Wawer należy prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy oraz dyrektorów Jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w szczególności:

1)     prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy oraz dyrektorów Jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

2)     realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;

3)     gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

4)     prowadzenie spraw pracowników Urzędu Dzielnicy związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

5)     planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;

6)     organizowanie praktyk studenckich oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;

7)     opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy dotyczącego spraw Wydziału;

8)   współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy Biura Kadr i Szkoleń, dotycząca realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy.

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania