Dzielnica Wawer - Kultury i Sportu

Kultury i Sportu

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zakres działania:

a)      sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem placówek kultury i sportu w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;

b)      opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych powyższych placówek;

c)      działania zmierzające do aktywnego promowania Dzielnicy;

d)     opiniowanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych;

e)      sprawy związane z rozwojem sportu, turystyki i rekreacji z zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m. st. Warszawy;

f)       opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych obiektów sportowych na terenie Dzielnicy;

g)      aktywizacja osób 50+ do czynnego uprawiania sportu;

h)      popularyzacja sportu wśród mieszkańców Dzielnicy;

i)        współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i kultury fizycznej;

j)        opiniowanie listy imprez sportowych i kulturalnych (kalendarz) i wspieranie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w Dzielnicy;

k)      rozwój sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, oraz organizowanie zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;

l)        współpraca z Biurem Sportu i OSiR-em - w zakresie programów sportowych na terenie Dzielnicy oraz Wawerskim Centrum Kultury - w zakresie programów kulturalnych.

m)    wspieranie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej na terenie Dzielnicy;

n)      tworzenie warunków do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne;

o)      opiniowanie modelu działania i polityki Dzielnicy w zakresie sportu i kultury;

p)       opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku dzielnicowym w zakresie kultury i sportu;

Skład komisji: 

 1. Marta Turska – Przewodnicząca Komisji
 2. Wojciech Godlewski – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Hanna Chodecka
 4. Andrzej Krasnowolski
 5. Anna Ojer
 6. Agnieszka Wójcik
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania