Dzielnica Wawer - Międzylesie

Międzylesie

Wersja do wydrukuWersja PDF

(frekwencja wyborcza wynosiła  3,5%)

siedziba: ul. Żegańska 1a, Wawerskie Centrum Kultury (budynek obok Urzędu Dzielnicy Wawer), 

przewodniczący Rady Osiedla: Tadeusz Jaroszewski 

email: tjaroszewski@radni.um.warszawa.pl

wiceprzewodnicząca Rady Osiedla: Małgorzata Albińska-Frank

Radni:                  

1.         Stanisław Gąsior                                            

2.         Maciej Ślęzakiewicz                               

3.         Leszek Zdziarski                        

4.         Leon Tyszuk                                 

5.         Tadeusz Jaroszewski                                     

6.         Jerzy Gołuch                              

7.         Wojciech Bralczyk                                

8.         Małgorzata Albińska-Frank                                         

9.         Łukasz Malczyk

 

Granica Osiedla Międzylesie przebiega:

-od miejsca przecięcia ulicy Juhasów z Kanałem Zagoździańskim, osią Kanału Zagoździańskiego do linii wysokiego napięcia biegnącej od Elektrociepłowni Siekierki,

-linią wysokiego napięcia biegnącą od Elektrociepłowni Siekierki do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do północnej granicy terenów dawnego ZWAR,

-północną granicą terenów dawnego ZWAR, osią ulicy Czatów i jej przedłużenia do ulicy Hafciarskiej,

-osią ulicy Hafciarskiej, Zorzy do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Wesoła,

-granicą Dzielnicy Wawer do ulicy Cementowej,

-osią ulicy Cementowej do ulicy Janosika

-osią ulicy Janosika oraz granicami zabudowań ulic Janosika i Wolęcińskiej do ulicy Wolęcińskiej,

-osią ulicy Wolęcińskiej do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy Zagajnikowej,

-osią ulicy Zagajnikowej do ulicy Mrówczej,

-osią ulicy Mrówczej do ulicy Juhasów,

-osią ulicy Juhasów do przecięcia się z Kanałem Zagoździańskim.

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania